Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

Paslaugos aprašymas
Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie:
1. yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
2. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:
1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
2. daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

  • Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.
  • Paslaugą teikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius. Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyrių ir pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti bei prašyme nurodomus dokumentus.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Vida Bučienė, tel. 211 2660
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. nustatytos formos prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. gyvenimo aprašymas;
4. visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimai ir jų kopijos;
5. mirusių vaikų (įvaikių) mirties liudijimai ir jų kopijos ;
6. Vaikų (įvaikių) pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
7. motinos arba tėvo pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma ir jos kopija, jeigu asmuo nėra sukakęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas senatvės pensijos amžius;
9. kiti dokumentai, patvirtinantys vaikų (įvaikių), kuriems yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigose dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.).
Informacija atnaujinta
2019-10-01 08:57:50