Teritorijos planavimo dokumentų (detaliųjų planų) inicijavimas

Paslaugos aprašymas
Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.

Priėmus sprendimą dėl planavimo dokumento rengimo, keitimo ar koregavimo, procesas vykdomas Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt.

Dokumentai turi būti teikiami vienu laišku el. paštu savivaldybe@vilnius.lt arba dokumentus pateikti el. būdu pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“.

Prašymas inicijuoti teritorijų planavimo dokumento rengimą, koregavimą ar keitimą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir teikiamas elektroniniu būdu savivaldybe@vilnius.lt arba dokumentus pateikti el. būdu pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“.

Kilus klausimams dėl paslaugos suteikimo, prašome kreiptis nurodytais tel. numeriais:
• Danutė Eidukonytė tel. (8-5) 211 2750 (Šnipiškių, Žirmūnų, Viršuliškių seniūnija)
• Vytautas Kondratas tel. (8-5) 211 2754 (Naujininkų, Senamiesčio seniūnija)
• Benius Bučelis tel. (8-5) 219 7913 (Naujosios Vilnios, Rasų seniūnija)
• Karolis Buivydas tel. (8-5) 211 2753 (Naujamiesčio, Vilkpėdės seniūnija)
• Valdonė Gavorskienė tel. (8-5) 211 2519 (Verkių, Fabijoniškių seniūnija)
• Steponas Gilys tel. (8-5) 211 2518 (Pilaitės, Lazdynų seniūnija)
• Gintaras Kuodis tel. (8-5) 211 2677 (Antakalnio seniūnija)
• Asta Tiškevičienė tel. (8-5) 211 2752 (Pašilaičių, Justiniškių, Karoliniškių seniūnija)

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
60 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Egidijus Dedūra, tel. 211 2526
Paslaugos vadovas
Benius Bučelis, tel. 219 7913, mob. tel. +37069480937
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Teikiama el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (vienu laišku) arba dokumentus pateikti el. būdu pasinaudojant prisijungimu skiltyje „Paslauga teikiama internetu“.

Planavimo iniciatorius pateikia:
1. Pasiūlymą (Planavimo iniciatoriaus pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).)
2. dokumentus (bendruoju atveju):
2.1. žemės sklypo išrašą iš NTR (aktualų nesenesnį nei 1mėn);
2.2. žemės sklypo planą, patvirtintą NTR;
2.3. teritorijų planavimo dokumentų kopijas;
2.4. dokumentus planuojamų tikslų atitikimui koreguojamo ar keičiamo teritorijų planavimo dokumento tikslam;
2.5. kai teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus;
3. kitus dokumentus.
Informacija atnaujinta
2021-03-01 15:44:10