Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

Paslaugos aprašymas
Topografiniai ir inžinerinių komunikacijų skaitmeniniai erdviniai duomenys pateikiami atnaujinimui. Atlikus geodezinius matavimus, asmuo grąžina skaitmeninius papildytus duomenis ir pateikia vieną su eksploatuojančiomis įmonėmis suderintą bylos kopiją. Paslauga suteikiama tik pasirašius sutartį su fiziniu / juridiniu paslaugos gavėju.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Rimutė Beniulienė, tel. 211 2474 (501 k.)
Paslaugos vykdytojas
Aurelijus Deksnys, tel. 211 2700
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Paslaugos gavimo sutarties kopija;
2. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas;
3. Geodezinių darbų teritorijos riba.
Paslaugos kaina
1 ha (ir iki 1 ha) kaina pagal VMS tarybos sprendimą Nr. 1-179 50 lt/ha be PVM
Informacija atnaujinta
2018-05-14 13:58:11