Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas (paslauga nebeteikiama)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojus Vaiko globos organizavimo nuostatų pakeitimams, asmuo arba asmenys (sutuoktiniai), norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), prašymą dėl paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) turi pateikti savo gyvenamosios vietos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniam skyriui.

Tarnybos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus kontaktai: T. Ševčenkos g. 16G, Vilnius, el. p. Vilniaus.miestas@vaikoteises.lt, https://vaikoteises.lt/

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistus, dirbančius su globojamais (rūpinamais) vaikais:
Vyresn. patarėja Rita Padervinskienė, tel. 8 613 17140
Vyr. specialistė Vita Drinkienė (globa šeimoje), tel. 8 610 91664
Vyr. specialistė Margarita Kadžienė (globa šeimoje), tel. 8 615 32680
Vyr. specialistė Jolanta Liaugminienė (globa šeimoje), tel. 8 613 08846
Vyr. specialistė Anastasija Pilkionienė (globa šeimoje), tel. 8 616 38879
Vyr. specialistė Laura Krupavičiūtė (globa šeimoje), tel. 8 618 75422

Tarnybos prašymo formas galite rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/53bd8030fc3f11ecbfe9c72e552dd5bd
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jurga Jankūnienė, tel. 211 2853
Paslaugos vadovas
Eglė Misevičiūtė, tel. 211 2565, mob. tel. 8 601 33296
Informacija atnaujinta
2022-07-12 16:33:31