Vaiko laikinosios globos (rūpybos) be tėvų globos likusiems vaikams nustatymas

Paslaugos aprašymas
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Jeigu turite klausimų dėl el. prašymų pildymo, prašome kreiptis el. paštu spis@nevda.lt arba telefonu (8 5) 247 2148. Konsultacijos teikiamos:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
  • penktadieniais 8.00-15.45.

Kontaktai pasiteirauti:
- Elvyra Vitartien, tel. (8 5) 211 2855;
- Eglė Misevičiūtė, tel. (8 5) 211 2565;
- Jurga Jankūnienė, tel. (8 5) 211 2853;
- Renata Kovalevskaja, tel. (8 5) 211 2828.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Elvyra Vitartienė, tel. 211 2855
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui
Laikinosios globos (rūpybos) nustatymui pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, šeiminė padėtis, kartu gyvenantys asmenys (nurodant jų vardą, pavardę, gimimo datą), globos (rūpybos) motyvai, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičius, jų amžius, lytis, globos (rūpybos) rūšis;
2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas (forma pridedama).

Socialinių paslaugų skyriaus specialistai, gavę šiuos dokumentus, per 5 darbo dienas juos išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba). Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jo/jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus globėjų (rūpintojų) mokymus.
Informacija atnaujinta
2019-10-01 09:44:37