Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusiems vaikams nustatymas

Paslaugos aprašymas
Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu nustatoma vaikams, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų planuoja išvykti į užsienio valstybę ir vaikas lieka Lietuvoje, jo teisėtu atstovu tampa tėvų parinktas asmuo.

Vaiko tėvai prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad tėvų prašymu nustačius laikinąją globą vaikui, globos išmoka nemokama, tėvai patys privalo išlaikyti savo vaikus.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas
Elvyra Vitartienė, tel. 211 2855
Aprašymas klientui
Vaiko tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu, palikdami savo vaiką prižiūrėti pasirinktam fiziniam asmeniui, prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai privalo pateikti:
1. Prašymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu nustatymo jų išvykimo iš šalies laikotarpiu ir fizinio asmens paskyrimo globėju (rūpintoju);
2. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3. Tėvų ir asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046/a forma) sveikatos pažymėjimą;
5. Kartu su asmeniu, siūlomu skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju), gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus, kad siūlomas asmuo būtų paskirtas vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju).

Asmens, siūlomo skirti vaiko laikinuoju globėju (rūpintoju) gyvenamosios vietos savivaldybė (seniūnija) parengia buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Savivaldybė visus dokumentus per 5 darbo dienas persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kad ji atliktų fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) tėvų prašymu, pradinį įvertinimą. Savivaldybės administracija, gavusi pradinį įvertinimą, parengia administracijos direktoriaus įsakymą dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu.
Vaiko tėvai per 5 kalendorines dienas nuo grįžimo į Lietuvos Respubliką turi raštu apie tai informuoti Savivaldybės administraciją, kad būtų parengtas administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) tėvų prašymu pabaigos.
Informacija atnaujinta
2019-10-01 09:46:22