Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (234 Eur) (BSI – 39 Eur) išmoka per mėnesį.
Išmokos dydis apskaičiuojamas:
- vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos;
- vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.

Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo įstatyminių atstovų prašymu.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Paslaugos vykdytojas
Aurelija Gruodytė-Dorniak, tel. (8 5) 247 4131
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas gauti išmoką (SP-3 (B) forma);
3. dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis;
4. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija;
6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai;
7. atsižvelgus į aplinkybes, kiti šiai išmokai skirti reikalingi dokumentai.
Informacija
Asmenys, besikreipiantys į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių dėl socialinių išmokų, aptarnaujami:
– išankstinės registracijos tvarka (pirmumo teise) – registruotis į priėmimą galima internetu sis.vilnius.lt ar bendruoju telefonu 8 700 35 545;
– be išankstinės registracijos (eilės tvarka) atvykę bet kuriuo nurodytu adresu:
Kauno g. 3 (pagal elektroninę eilių valdymo sistemą);
Loretos Asanavičiūtės g. 20, 7 kab.;
Erfurto g. 29, 8 kab.;
Gerovės g. 1, 204 kab.;
Žirmūnų g. 143, 114 kab.
Prašymą ir reikalingus dokumentus galima atsiųsti ir registruotu laišku. Tuomet prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Ši paslauga suteikiama per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) gavimo dienos.
Informacija atnaujinta
2020-03-02 13:44:03