Vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimas

Paslaugos aprašymas
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.
Vaikui skiriama ši vidutinės priežiūros priemonė – siuntimas į vaikų socializacijos centrą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:
1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką, ir kai vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai ar turtui;
2. kai minimalios priežiūros priemonių taikymo metu nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, išskyrus atvejus, kai minimalios priežiūros priemonė buvo paskirta Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu (Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos duomenimis, nelankė mokyklos ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų).
Prašymai svarstomi Vilniaus miesto vaiko gerovės komisijos posėdžiuose.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Koordinuotos paslaugos vaikui
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Paslaugos vadovas
Lina Juškevičienė, tel. 211 2557, mob. tel. +37061593779
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. sutikimas dėl informacijos rinkimo iš sveikatos priežiūros įstaigų apie vaiko sveikatą
Informacija
Klientų konsultavimo laikas:
I-IV 8.00-17.00 val.,
V 8.00-15.45 val.,
pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Klientai konsultuojami:
Tel. 8 5 211 2023
El. paštu tbks@vilnius.lt
Informacija atnaujinta
2021-03-16 15:41:36