Vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimas

Paslaugos aprašymas
Vaikų dienos socialinė priežiūra – tai dienos socialinės priežiūros paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

Dėl dienos socialinės priežiūros vaikui skyrimo vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, socialinis darbuotojas, teikiantis socialinę priežiūrą šeimoms, ar nepilnametis, teismo pripažintas veiksniu (emancipuotu), rašytiniu prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, kuriai Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikti įgaliojimai vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus (kai šeimai taikoma atvejo vadyba, su šeima dirba socialinis darbuotojas ar šeimai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) arba tiesiogiai į akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančią įstaigą (kai šeimai nėra taikoma atvejo vadyba, su šeima nedirba socialinis darbuotojas, neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos).
Prašyme nurodoma pageidaujama lankyti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą teikianti įstaiga yra pasirenkama iš Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt viešinamo akredituotą socialinę priežiūrą teikiančių įstaigų sąrašo.
Sprendimą dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo / sustabdymo / nutraukimo priima Socialinės globos paslaugų skyrimo socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams komisija.
Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų skyriaus specialistės:
Jurgita Zabotkienė, el. p. jurgita.zabotkiene@vilnius.lt, tel. 211 2231
Jurgita Talkovskytė, el. p. jurgita.talkovskyte@vilnius.lt, tel. 211 2828

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Zabotkienė, tel. 211 2231
Paslaugos vadovas
Eglė Misevičiūtė, tel. 211 2565, mob. tel. 8 601 33296
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
2. Vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
3. Jei vaiko deklaruota gyvenamoji vieta kitoje savivaldybėje, pateikiamas rašytinis laisvos formos paaiškinimas, kodėl kreipiamasi ne į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, taip pat pagal galimybes pateikiamos dokumentų, įrodančių, kad vaikas gyvena ar lanko ugdymo įstaigą Savivaldybėje, kopijos;
4. Jei vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis vaikui nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu teikiama atvejo vadybininko rekomendacija.
Socialiniai darbuotojai gali prašyti iš šeimos papildomų duomenų, reikalingų socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.
Informacija atnaujinta
2022-02-15 15:41:59