Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) paklausimų ir raštų deklaravimo klausimais priėmimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama juridiniams asmenims, mokantiems valstybinės žemės nuomos mokestį ir norintiems gauti informaciją apie valstybinės žemės nuomos mokesčio priskaitymus / atsiskaitymus, pasikeitimus priskaitymuose dėl teisės aktų keitimo ir pan.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Mokesčiai; mokesčių permokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Eugenijus Šimanauskas, tel. 211 2310
Paslaugos vadovas
Edita Žilinskienė, tel. 211 2243
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.

- Dokumentai paduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriui (pagal darbo vietai priskirtas funkcijas);
- Juridiniai asmenys mokestį privalo deklaruoti iki lapkričio 1 d., o sumokėti iki lapkričio 15 d.
Informacija atnaujinta
2020-09-15 13:13:39