Vienkartinės kompensacijos skyrimas asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms

Paslaugos aprašymas

Vienkartinės kompensacijos skiriamos:

 • asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės ar karinių mokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) ir kitiems išlaikytiniams;
 • asmenims, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) arba netekusiais 20–40 proc. darbingumo ar karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai.


 • Paslauga teikiama internetu
  Paslaugos kategorija
  Socialinės išmokos
  Paslaugos suteikimo trukmė
  20 darbo d.
  Paslaugos gavėjas
  Fizinis asmuo
  Atsakingas dalinys
  Paslaugos vykdytojas
  Aida Zakaitė, tel. 233 7870
  Paslaugos vadovas
  Žydrūnė Kelpšaitė, tel. (8 5) 233 3972
  Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
  1. prašymas;
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą ir rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas – dokumentus apie globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ir globėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  6. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančius dokumentus - santuokos, gimimo liudijimus arba kitus giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  7. mirties liudijimą, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  8. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą (telegramą;
  9. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje;
  10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  11. karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai;
  12. atsisakymą gauti vienkartinės kompensacijos dalį, patvirtintą notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens;
  13. asmens nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
  14. banko sąskaitos rekvizitus.
  Informacija
  Prašymą galima pateikti šiais būdais:
  1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
  2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
  3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  4. su galimybių pasu atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
  Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

  Gerbiami vilniečiai! Šiuo metu ypač padidėjus besikreipiančiųjų srautui, galimi laikini sunkumai skambinant telefonu 8 700 35545. Taip pat galimi ir perskambinimo klientui paslaugos sutrikimai.
  Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už laikinus nepatogumus.
  Informacija atnaujinta
  2021-10-18 15:37:48