Sąlyginės pašalpos skyrimas

Paslaugos aprašymas
Sąlyginė pašalpa asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, šiais atvejais:
1. Nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse šiems asmenims:
- atlikusiems ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
- besigydantiems nuo priklausomybių (priklausomiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų);
- socialinę riziką patiriančioms šeimoms;
- romams, išsikeliantiems (išsikėlusiems) iš Vilniau (Kirtimų) taboro teritorijos;
- Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos Caritas Laikinų namų gyventojams;
2. Iki 14 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 39 Eur) (546 Eur) dydžių, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 125 Eur) (250 Eur) dydžių, vieno gyvenančio asmens – 2,5 VRP (312,50 Eur) dydžių, apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vadovas
Jurgita Gajauskienė , tel. 213 3663, mob. tel. 8 683 80938
Paslaugos vykdytojas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
4. pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
5. pažymos ar kiti dokumentai, patvirtinantys patirtas (numatomas) patirti išlaidas už psichologinę socialinę reabilitaciją.
Informacija
Paslaugos teikimo vieta ir kontaktai pateikiami šioje svetainėje - spauskite čia
Informacija atnaujinta
2020-01-13 14:35:05