Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso paraiškų ir ataskaitų priėmimas

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad paraiškų priėmimas sustabdytas.


Vilniaus miesto savivaldybės administracija skelbia Bendruomenių rėmimo programos projektų atrankos konkursą.

Paraiškos priimamos 30 dienų.
Paskutinė paraiškų priėmimo diena 2018 m. kovo 22 d.

Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų vietos bendruomenių kultūros, meno, sveikatingumo, sporto, aplinkotvarkos, bendruomeniškumo stiprinimo projektų finansavimas skatinant:
• Lietuvos valstybės, Vilniaus miesto sukakčių minėjimą ir įprasminimą;
• bendruomenės kultūros paveldo, tradicinės kultūros procesų išsaugojimą;
• vietos bendruomenių iniciatyvų, kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą;
• vietos bendruomenių veiklą ir saviraišką;
• aplinkos tvarkymo ir gražinimo iniciatyvas;
• sveikos gyvensenos ir sporto iniciatyvas;
• kūrybiškumą;
• bendruomeniškumą;
• bendruomeninių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimą.

Konkurso uždavinys – organizuoti vietos bendruomenių iniciatyvų, renginių, institucinio stiprinimo (mokymai, kompetencijų tobulinimas, konferencijos) konkursus.
Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruoti ir veikiantys juridiniai asmenys (toliau – pareiškėjas), kurių įstatuose numatyta bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio organizavimas skatinant kultūros sklaidą, sveiką gyvenseną, buriant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių narius. Šiam konkursui paraiškų teikti negali pelno siekiantys juridiniai asmenys ir valstybės bei Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamos bei dotuojamos įstaigos.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje (žr. paraiškų el. būdu teikimo instrukciją).
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dings.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė tel. 211 2324
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė tel. 211 2324
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. konkurso paraiškos forma (pildomas 1 priedas);
2. pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija.
Informacija atnaujinta
2018-03-23 09:41:49