Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų konkurso paraiškų ir ataskaitų priėmimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi Vilniaus miesto bendruomenių rėmimo programos projektų atrankos konkurso paraiškų priėmimo terminas.

Paskutinė paraiškų priėmimo diena - 2019 m. sausio 7 d.

Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų vietos bendruomenių kultūros, meno, sveikatingumo, sporto, aplinkotvarkos, bendruomeniškumo stiprinimo projektų finansavimas skatinant:
• Lietuvos valstybės, Vilniaus miesto sukakčių minėjimą ir įprasminimą;
• vietos bendruomenės kultūros paveldo, tradicinės kultūros procesų išsaugojimą;
• vietos bendruomenių iniciatyvų, kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei bei socialinės atskirties mažinimą;
• vietos bendruomenių veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
• aplinkos tvarkymo ir gražinimo iniciatyvas;
• vietos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir sporto iniciatyvas;
• vietos bendruomenės narių kaimyninių ryšių stiprinimą.

Konkurse gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos (asociacijos), kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, (toliau – pareiškėjas), kurių įstatuose numatyta bendruomeniškumo ugdymas ir laisvalaikio organizavimas skatinant kultūros sklaidą, sveiką gyvenseną, buriant įvairaus amžiaus ir socialinių grupių narius.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti vieną paraišką.

Paraiškos turi būti teikiamos elektroniniu būdu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės elektronine paslaugų valdymo sistema www.vilnius.lt svetainėje.
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dings.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. konkurso paraiškos forma (pridedamas 1 priedas);
2. pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija (pridedamas priedas).
Informacija atnaujinta
2019-01-10 07:51:16