Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkursas (paraiškų priėmimo terminas baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas.


Mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkurso tikslas – palaikyti, skatinti ir sudaryti sąlygas Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvams aktyviai dalyvauti Vilniaus miesto kultūriniame gyvenime, išlaikyti ir propaguoti tautinį identitetą, skleisti tautos etninės kultūros paveldą, vykdyti socializaciją, edukaciją.
Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkursui paraiškas gali teikti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys ir registruoti juridinio asmens statusą turintys I ir II kategorijos mėgėjų meno kolektyvai, kurių vadovai už vadovavimą kolektyvui negauna atlygio. Jei I ir II kategorijos mėgėjų meno kolektyvai neturi juridinio asmens statuso, paraiškos teikiamos per Vilniuje kultūros srityje veikiančius ir registruotus viešuosius juridinius asmenis (kultūros centrai ir kitos kultūrinės organizacijos).
Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkurso informacija ir mėgėjų meno kolektyvų paraiškų teikimo tvarka nurodyta Vilniaus miesto savivaldybės mėgėjų meno kolektyvų veiklos finansavimo konkurso (toliau – konkursas) nuostatuose, kurie reglamentuoja konkurso tvarką, paraiškų teikimą, nagrinėjimą, vertinimą ir lėšų skyrimą mėgėjų meno kolektyvams bei atsiskaitymą už skirtas lėšas.
SVARBU! Paraiškos teikiamos tik el. būdu – per interneto svetainę paslaugos.vilnius.lt (paraiškai pateikti būtina užsiregistruoti paslaugos.vilnius.lt puslapyje naudojantis elektroninės bankininkystės paslaugomis arba e. parašu) užpildyti elektroninę nustatytos formos konkurso paraišką.
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų el. sistemoje pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys nebus išsaugoti.


Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. 211 2416, +37061016020
Paslaugos vykdytojas
Aušra Kiškūnienė, tel. 211 2416, +37061016020
Aprašymas klientui
Pateikiama paraiška su nuostatuose nurodyta informacija ir sąmata (1 priedas).
Informacija atnaujinta
2019-06-27 09:01:47