Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos skyrimas kūrėjams

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams skyrimo nuostatai reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos kūrėjams skyrimo tikslą, premijos dydį, dokumentų premijai gauti pateikimo, svarstymo ir premijos skyrimo tvarką.

Šiuo nuostatuose kūrėju laikomas meno kūrinius kuriantis, juos meniškai atliekantis, interpretuojantis ir jiems naują meninę vertę suteikiantis fizinis asmuo, o meno kūriniu – originalus meno kūrybos rezultatas, nepaisant išraiškos būdo ir formos.

Premija kūrėjui (-ams) gali būti skiriama už literatūros, dailės, architektūros, muzikos, teatro, kino, šokio, fotografijos ir kitus kūrinius, kuriuose meno priemonėmis atspindimas Vilnius, vilniečiai, jų pasaulėžiūra ir Vilniaus miestui svarbūs įvykiai, reiškiniai ar asmenys. Premija neteikiama po kūrėjo (-ų) mirties.

Premijos tikslas – įvertinti kūrėjų darbus, skirtus Lietuvos sostinei Vilniui pagerbti ir įvairiomis meninėmis priemonėmis įamžinti.

Kandidatūros premijai gauti teikiamos iki 2020 m. balandžio 17 d. (įskaitytinai).

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, kandidatūros premijai gauti turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistemapaslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatūrų pateikimo formos pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus formos informacijos, jos duomenys dingsta


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385, +37068782663
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385, +37068782663
Aprašymas klientui
Pateikiami dokumentai - Kandidatūros Vilniaus miesto savivaldybės mero premijai kūrėjams pateikimo forma (1 priedas)
Informacija atnaujinta
2020-03-18 17:11:43