Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2021 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų ataskaitos priėmimas

Paslaugos aprašymas
2021 metų savižudybių prevencijos įgyvendintų veiklų, finansuotų Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis, metinių ataskaitų teikimas.

Ataskaitos teikiamos iki 2022 m. sausio 11 d. (imtinai).

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Justina Juknevičienė tel. (8 5) 211 2331, el. paštas justina.jukneviciene@vilnius.lt

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Paslaugos vadovas
Justina Juknevičienė, tel. 211 2330
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Teikiami šie pasirašyti dokumentai (Word, Exel formatu):
1. Vykdytos veiklos įgyvendinimo metinę ataskaitą (laisva forma).
2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą (forma Nr. 2).
3. Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinės formą (2 priedas).
4. Veiklos vykdymo ir vertinimo kriterijų įvykdymo ataskaitą (3 priedas).
5. Išlaidų darbo užmokesčiui apskaičiavimas (4 priedas) (jei tokių buvo).
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Informacija, kaip tai padaryti, pateikiama šiose nuorodose:
https://paslaugos.vilnius.lt/help
https://login.vilnius.lt/about
Informacija atnaujinta
2022-01-07 15:45:52