Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Siekiančių gauti paramą juridinių asmenų projektai turi būti skirti konkurso tikslo įgyvendinimui.

Programos tikslas:
pagerinti sąlygas profesionaliojo sporto potencialui didinti ir jam realizuoti, plėtoti ir tobulinti sporto klubų veiklą, sudaryti galimybę gabiausiems aukšto meistriškumo sportininkams atstovauti miesto reprezentacines komandas, sudaryti kuo palankesnes sąlygas rengtis oficialioms šalies ir tarptautinėms varžyboms.

Programos uždaviniai:
- sudaryti sąlygas sporto klubams organizuoti ir sistemingai siekti Vilniaus miestui svarbių rezultatų;
- skatinti vykdyti socialinius projektus;
- skatinti sporto klubus dalyvauti aukščiausio lygio nacionaliniuose čempionatuose ir tarptautiniuose turnyruose;
- skatinti sporto klubus integruoti vilniečius sportininkus į pagrindines komandas.

Programoje gali dalyvauti sporto klubai, kurie:
- organizuoja ir vykdo veiklą, sporto varžybas Vilniaus mieste;
- skatina profesionalųjį sportą ir siekia aukštų sportinių rezultatų, per pastaruosius trejus metus yra delegavę sportininkus Lietuvos reprezentacinėms rinktinėms;
- vykdo vaikų ir jaunimo ilgalaikes programas;
- sudaro patrauklias sąlygas žiūrovams ir siekia didelio žiūrovų skaičiaus sporto renginiuose;
- viešina savo veiklą, atstovauja Vilniui ir reprezentuoja Vilniaus miestą;
- yra registruoti Vilniaus miesto savivaldybėje;
- nėra likviduojami, sustabdę ar apriboję savo veiklą;
- yra įvykdę mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
- deleguoja sportininkus į Lietuvos reprezentacines rinktines;
- turi atskirą sąskaitą Savivaldybės biudžeto lėšoms;
- ne mažiau kaip penktadalį Savivaldybės skiriamų lėšų panaudos vaikų ir jaunimo programoms vykdyti.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jurga Purlienė, tel. 8 5 211 2795, mob. tel. +370 616 88957
Paslaugos vadovas
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Vilniaus miesto sporto klubų projektų įgyvendinimo 2019–2021 metais programos paraiška (1 priedas, pildoma internetu);
2. sąmata (2 priedas);
3. projekto pareiškėjo registravimą patvirtinantis dokumentas.
Informacija atnaujinta
2020-08-17 11:36:48