Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo metinės ataskaitos teikimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimu Nr. 1-961 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti priemonių vykdytojai atsiskaitydami už visuomenės sveikatos priemonės vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą, teikia Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo metines ataskaitas.

Ataskaitos teikiamos iki 2022 m. sausio 17 d.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Raminta Kudabienė tel. (8 5) 211 2651, el. paštas raminta.kudabiene@vilnius.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Raminta Kudabienė, tel. 211 2651
Paslaugos vadovas
Raminta Kudabienė, tel. 211 2651
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Ataskaitos teikiamos, vadovaujantis Priemonės vykdymo ir lėšų tikslinio naudojimo sutarties 3.6. punktu (Aprašo 7 priedas).
Pateikiami šie pasirašyti dokumentai:
1. Priemonės įgyvendinimo metinė ataskaita (Aprašo 8 priedas) ir ataskaitos priedai.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2).
3. Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinės forma (Aprašo 2 priedas).
Informacija
Ataskaitas per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą https://paslaugos.vilnius.lt/help.
Informacija atnaujinta
2021-12-28 16:13:36