Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo metinės ataskaitos teikimas

Paslaugos aprašymas
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-03-06 sprendimu Nr. 1-1452 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių sąrašo tvirtinimo“ patvirtinti priemonių vykdytojai atsiskaitydami už visuomenės sveikatos priemonės vykdymą ir skirtų lėšų panaudojimą, teikia Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo metines ataskaitas.

Ataskaitos teikiamos iki 2021 m. sausio 15 d.

Daugiau informacijos apie ataskaitų pateikimą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sveikatos apsaugos skyrius vyriausioji specialistė Raminta Kudabienė tel. (8 5) 211 2651, el. paštas raminta.kudabiene@vilnius.lt
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Raminta Kudabienė, tel. 211 2651
Paslaugos vadovas
Viktorija Turauskytė, tel. 211 2755
Aprašymas klientui
Ataskaitos teikiamos, vadovaujantis Priemonės vykdymo ir lėšų tikslinio naudojimo sutarties 3.6. punktu (Aprašo 7 priedas).
Pateikiami šie dokumentai:
1. Priemonės įgyvendinimo metinė ataskaita (Aprašo 8 priedas), pateikiama World formatu, ataskaitos priedai Pdf formatu.
2. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita (forma Nr. 2) pateikiama Excel formatu.
3. Buhalterinės apskaitos dokumentų, pagrindžiančių lėšų panaudojimą, suvestinės forma (Aprašo 2 priedas).
Informacija atnaujinta
2021-01-05 16:57:26