Žemės ūkio valdų įregistravimas/išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas/keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įregistruoti / atnaujinti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre. Kilus neaiškumams dėl paslaugos suteikimo Jūs galite siųsti paklausimą zup@vilnius.lt.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją.

Paslaugos kategorija
Žemės ūkis
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Vitalij Mosin, tel. 211 2070
Paslaugos vykdytojas
Gedas Šaltinis, tel. 211 2500
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Valdos valdytojo (juridinio ar fizinio asmens) tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose:
• Asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui registro tvarkymo įstaigose, įgaliojimus patvirtinantį dokumentą;
4. Valdos partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, jeigu tokia sutartis sudaryta;
5. Valdos valdytojo (fizinio asmens) ir kiekvieno valdos partnerio (fizinio asmens) išsimokslinimą žemės ūkio srityje (profesinį pasirengimą ūkininkauti) patvirtinančius dokumentus;
6. Pilnamečio artimojo šeimos nario laisvos formos rašytinį sutikimą, kad jo duomenys būtų naudojami Europos Sąjungos ir valstybės paramai žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruoti, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti artimojo šeimos nario duomenys;
7. Valdoje naudojamo nekilnojamojo daikto unikalų numerį arba dokumentus, kuriuose nurodomas valdoje esančio nekilnojamojo daikto naudojimo pagrindas, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti valdos valdytojui arba kitam valdos nariui priklausančio (nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais) nekilnojamojo daikto, įregistruoto Nekilnojamojo turto registre, duomenys:
• Nekilnojamojo daikto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre patvirtinantį dokumentą, jeigu šis nekilnojamasis daiktas priklauso bet kuriam valdos nariui nuosavybės teise;
• Nekilnojamojo daikto naudojimą patvirtinančią sutartį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu naudojamas nekilnojamasis daiktas nė vienam valdos nariui nepriklauso nuosavybės teise;
• Valstybinės žemės sklypo naudojimo teisę patvirtinantį dokumentą, jeigu prašyme įregistruoti valdą bus nurodyti neįregistruoto Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo duomenys, kai nuosavybės teisės į žemę neatkurtos arba suteiktas naudoti asmeninio ūkio žemės sklypas ar kita valstybinė žemės ūkio paskirties žemė;
8. Ekologinės gamybos ūkio statuso sertifikatą, jeigu šis statusas suteiktas;
9. Išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikatą, jeigu šis statusas suteiktas, – valdoje nurodomas plotas, kuriame auginami sertifikuoti išskirtinės kokybės vaisiai, uogos ir daržovės;
10. Sutartis dėl srutų išlaistymo, mėšlo pardavimo ir kitas su valdoje vykdoma veikla susijusias sutartis, jeigu tokios sutartys sudarytos.
Papildoma informacija
Paslaugos kaina
Nemokama
Informacija atnaujinta
2020-02-26 14:10:43