Aktyvaus kūrėjų ir atlikėjų palaikymo programa (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminasKultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja finansavimo skyrimo kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriams tvarką: paraiškų pateikimą ir vertinimą, finansavimo skyrimą, naudojimą ir atsiskaitymą už gautas lėšas.

Finansavimo skyrimo tikslas – finansuoti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių organizacijas, nukentėjusias dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbto karantino.

Finansavimas skiriamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuojamos tik tos išlaidos, kurios patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Finansuojamos vykdomos veiklos, negavusios valstybės finansavimo.

Finansavimą gauti turi teisę visi Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) registruoti juridiniai asmenys, vykdantys kultūrinę ir kūrybinių industrijų veiklą (toliau – pareiškėjai), išskyrus valstybines institucijas.

Finansavimas neskiriamas, kai organizacija gavo valstybės finansavimą tai pačiai veiklai.

1. Aktyvaus kūrėjų ir atlikėjų palaikymo programa, skirta palaikyti Lietuvos kūrėjus ir atlikėjus, skatinti Vilniaus miesto meno festivalių organizatorius įtraukti kuo daugiau Lietuvos kūrėjų ir atlikėjų į Vilniaus mieste organizuojamų meno festivalių programas.
1.1. Finansavimas skiriamas: vietinių kūrėjų ir atlikėjų atlygiams ir su atlygių sumokėjimu susijusiems mokesčiams.
1.2. Į šią programą gali pretenduoti Vilniaus mieste vykstančių meno festivalių (muzikos, scenos menų, kūrybinių industrijų, kino, vizualiųjų menų) organizatoriai.
1.3. Maksimali suma vienai paraiškai – 5000 Eur.

Norint gauti finansavimą iš Aktyvaus kūrėjų ir atlikėjų palaikymo programos reikia:
1. Užpildyti nustatytos el. formos paraišką (3 priedas).
2. Pridėti laisvos formos festivalio aprašymą ir programą (pdf formatu).

Vienas pareiškėjas į kiekvieną finansavimo programą gali pateikti po vieną paraišką.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 1 d. (įskaitytinai)


Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta.
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
10 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366, mob. tel. +37068752301
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. (8 5) 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Nustatytos formos paraiška (3 priedas);
2. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
2.1. Laisvos formos festivalio aprašymą ir programą (pdf formatu).
Informacija
Dokumentus per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama šio puslapio Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-11-13 10:53:38