Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ir apsaugotame būste paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms

Paslaugos aprašymas
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose - namų aplinkos sąlygų sukūrimas ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį (šeimos) gyvenimą;
Apgyvendinimas apsaugotame būste - asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius.

Suaugusių asmenų su negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugos gali būti skiriamos negalią turintiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

Senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos vienišiems senyvo amžiaus asmenims, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

Į savarankiško gyvenimo namus ir apsaugotą būstą nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste poreikis.

Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame bute paslaugų poreikis nenustatomas ir jos neskiriamos.

Socialinių paslaugų skyrius, gavęs iš Socialinės paramos centro visus reikiamus dokumentus dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų teikimo, pateikia juos Savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai Socialinės globos skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo.

Prašymas su priedais teikiama lietuvių kalba elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą adresu http://paslaugos.vilnius.lt/

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Dana Miškinienė el. p. dana.miskiniene@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2263

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Dana Miškinienė, tel. 211 2263
Paslaugos vadovas
Irena Kiselienė, tel. 211 2514
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas - paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma).
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame bute paslaugų poreikis nenustatomas ir jos neskiriamos.

PASTABA. Socialinės paramos centro darbuotojas išimtiniais atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.
Informacija atnaujinta
2022-01-06 15:35:44