„Auksinės mediko širdies“ apdovanojimo kandidatų teikimas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimo kandidatų teikimus.

Kandidatus „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimui, miniatiūrai ir Vilniaus miesto savivaldybės mero padėkai gauti gali teikti:
1. Vilniaus miesto savivaldybės meras, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Sveikatos ir sporto reikalų komitetas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius;
2. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančios sveikatos priežiūros įstaigos: Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos, Vilniaus miesto valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos, Vilniaus miesto privačios sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su Vilniaus teritorine ligonių kasa ir teikiančios paslaugas Vilniaus miesto teritorijoje, privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali siūlyti tik tuos kandidatus, kurie neturi darbinių santykių su Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiomis įstaigomis vienerius metus iki renginio;
3. kitos ne Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paslaugas Vilniaus miesto gyventojams ir turinčios prisirašiusių Vilniuje registruotų gyventojų;
4. sveikatos priežiūros specialistus vienijančios draugijos ir asociacijos;
5. nuostatų 6.1–6.4 papunkčiuose išvardyti teikėjai gali teikti tik po vieną kandidatą į kiekvieną nominaciją.

Teikimo tvarka:
• teikiant kandidatą reikia užpildyti teikimo apdovanoti „Auksine mediko širdimi“ formą (1 priedas). Teikime turi būti nurodyta, kad kandidatas (-ai) neatitinka šių nuostatų 8 punkto kriterijus, ir pateiktas (-i) kandidato (-ų) gyvenimo, nuopelnų ir darbų aprašymas (-ai) ir (ar) kita informacija. Už asmenų (kandidatų), teikiamų apdovanoti, duomenų tikrumą atsako juos teikiantys 6.1–6.4 papunkčiuose išvardyti teikėjai. Kartu su teikimu apdovanoti „Auksine mediko širdimi“ pridedama kandidato pasirašyta nepriekaištingos reputacijos deklaracijos forma (2 priedas);
• teikdami kandidatą 6.1–6.4 papunkčiuose išvardyti teikėjai turi supažindinti kandidatą, kad jo asmens duomenys bus naudojami „Auksinės mediko širdies“ apdovanojimo rinkimams. Jeigu kandidatas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami, jis nebus nominuotas;
• kandidato teikimo forma teikiama per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą (būtina užsiregistruoti puslapyje paslaugos.vilnius.lt) pateikiant elektroninę teikimo apdovanoti „Auksine mediko širdimi“ formą „MS Word“ formatu, o priedus PDF formatu;
teikimo formos turi būti pateiktos iki 2020 m. kovo 3 d. (įskaitytinai).


Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
12 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Viktorija Turauskytė, tel. 211 2755
Paslaugos vykdytojas
Viktorija Turauskytė, tel. 211 2755
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Teikimas apdovanoti „Auksine mediko širdimi“ (1 priedas);
2. Nepriekaištingos reputacijos deklaracija (2 priedas).
Informacija atnaujinta
2020-03-04 13:58:38