Aukšto meistriškumo sporto projektų 2022, 2023 bei 2024 m. atrankų konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. 18 d. iki rugsėjo mėn. 15 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2022, 2023 bei 2024 metų biudžeto lėšomis remiamų aukšto meistriškumo sporto projektų atrankoje.
Konkurso tikslas − atrinkti ir finansuoti aukšto meistriškumo sporto projektus, turinčius išliekamąją vertę, kurių metu siekiama unikalių ir konkrečių su aukšto meistriškumo sporto vystymu susijusių kiekybinių ir (ar) kokybinių rezultatų.
Konkursas skelbiamas trijų metų – 2022, 2023 ir 2024 Kvietimais.
Kiekviena paraiška keliama per sistemą atskirai.
Galimi paraiškų teikėjai
– teisės aktų nustatyta tvarka ne trumpiau kaip vienus metus Juridinių asmenų registre įregistruoti juridiniai asmenys, vykdantys sportinę veiklą Vilniaus mieste.
Konkursai skelbiami dviem finansuojamoms sritims:
1. Vilniaus miesto aukšto meistriškumo vyrų sporto klubams;
2. Vilniaus miesto aukšto meistriškumo moterų sporto klubams.
Vienas pareiškėjas gali teikti paraiškas į abi sritis.
Nenagrinėjamos paraiškos:
• pateiktos pasibaigus nustatytam terminui;
• neįformintos pagal Kvietime ir Tvarkos apraše nustatytą tvarką;
• pareiškėjų, nepateikusių Savivaldybei anksčiau finansuotų sporto projektų įvykdymo ataskaitų;
• pareiškėjų, neatitinkančių Kvietimo ir Tvarkos aprašo reikalavimų;
Paraiškos teikiamos iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 24:00 val., t. y., 20 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.
Pareiškėjo pateikta paraiška rodo, kad pareiškėjas yra susipažinęs su Kvietimu dalyvauti konkurso atrankoje bei Tvarkos aprašu ir griežtai jų laikysis.

Daugiau informacijos apie konkursą Jums suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sporto ir sveikatingumo skyriaus specialistė Akvilė Jovaišienė, el. p. akvile.jovaisiene@vilnius.lt

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Paslaugos vadovas
Akvilė Jovaišienė, tel. 211 2223
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
El. paslaugų sistemoje pateikiama užpildyta konkurso paraiška
Informacija atnaujinta
2022-02-01 16:25:32