Inovacijų Vilniaus miestui skatinimo projekto rėmimo konkursas (paraiškų priėmimas baigėsi)

Paslaugos aprašymas
Konkurso tikslas – Vilniaus miestui reikšmingų ir inovatyvių projektų finansavimas ir skatinimas. Inovatyvių idėjų kūrimas ir diegimas, sprendžiant Savivaldybės iškeltas problemas ir stiprinti miesto konkurencingumą. Idėja turi būti unikali ir niekur nepublikuota. Turi būti sukurta galimybė iki einamųjų metų pabaigos realizuoti idėjas ir įdiegti veikiančius prototipus. Sprendimas turi būti lengvai tiražuojamas. Idėja turi atitikti pasirinktinai vieną iš nurodytų temų:
• Pirmo gero įspūdžio sudarymas apie Vilnių tik atvykus į Vilnių (oro uostas, atvykimas iki miesto centro ir t.t.);
• Grįžtamojo ryšio apie teikiamas paslaugas surinkimas Savivaldybei pavaldžiose įstaigose;
• Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą;
• Atvira tema, kur dalyviai gali patys pasiūlyti problemą (iššūkį) ir jos sprendimo būdą.

Konkurso uždaviniai:
• skatinti inovatyvių idėjų kūrimą ir diegimą Vilniaus mieste;
• skatinti verslumą ir kūrybiškumą;
• stiprinti iniciatyvų rėmimą ir įtraukti įvairias interesų grupes į Vilniaus miesto problemų sprendimą.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų juridinės formos. Paraiškos projektams finansuoti su priedais turi būti pateiktos iki 2018 m. rugpjūčio 23 d. imtinai.
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Ernesta Vaišvilaitė, tel. 211 2435
Paslaugos vadovas
Ernesta Vaišvilaitė, tel. 211 2435
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Projekto paraiška (1 priedas, pildoma tiesiogiai);
2. Projekto sąmata (2 priedas);
3. Projekto pareiškėjo registracijos pažymėjimo kopija;
4. Projekto partnerio (rėmėjo) ar kitų šaltinių rašytinis patvirtinimas dėl finansavimo lėšų sumos skyrimo;
5. anksčiau Savivaldybės finansuotų projektų įvykdymo ataskaita (jei pareiškėjas anksčiau dalyvavo ir gavo Savivaldybės finansavimą Projektui).
Informacija atnaujinta
2019-12-04 13:30:36