Išmokos už mirusį tikslinės kompensacijos gavėją skyrimas

Paslaugos aprašymas
Tikslinės kompensacijos gavėjo mirties atveju išmoka išmokama jį laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims už tą mėnesį, kurį šios kompensacijos gavėjas mirė. Laidojusiems asmenims taip pat išmokama iki mirties dienos asmens negauta praėjusio mėnesio tikslinė kompensacija.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
15 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Aida Zakaitė, tel. 233 7870
Paslaugos vadovas
Rita Matulienė, tel. 2043440
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. šalpos gavėjo mirties liudijimas;
4. banko atsiskaitomoji sąskaita.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-11-06 09:22:22