Karantinas – asmenų registracija

Paslauga skirta asmenims, grįžusiems į Lietuvą š. m. kovo 24 d. ir vėliau

Registruojantis Jūs patvirtinate, kad suprantate, kad esate karantinuojamas (-a), esate susipažinęs (-usi) su Jums taikomomis taisyklėmis ir pasižadate jų laikytis.
Taip pat, suprantate, kad nesilaikant karantino taisyklių Jums bus taikomos jų pažeidimo teisinės pasekmės.

Atsidariusioje formoje BŪTINA nurodyti savo kontaktinį telefono numerį, kuriuo gausite tolesnes instrukcijas.