Kultūros eksporto skatinimo programa (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminasKultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja finansavimo skyrimo kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriams tvarką: paraiškų pateikimą ir vertinimą, finansavimo skyrimą, naudojimą ir atsiskaitymą už gautas lėšas.

Finansavimo skyrimo tikslas – finansuoti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių organizacijas, nukentėjusias dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbto karantino.

Finansavimas skiriamas iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų. Finansuojamos tik tos išlaidos, kurios patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Finansuojamos vykdomos veiklos, negavusios valstybės finansavimo.

Finansavimą gauti turi teisę visi Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) registruoti juridiniai asmenys, vykdantys kultūrinę ir kūrybinių industrijų veiklą (toliau – pareiškėjai), išskyrus valstybines institucijas.

Finansavimas neskiriamas, kai organizacija gavo valstybės finansavimą tai pačiai veiklai.

1. Kultūros eksporto skatinimo programa, skirta būsimiems projektams, renginiams, iniciatyvoms, gastrolėms, kūrybinės veiklos pristatymui užsienio šalyse.
1.1. Finansavimas skiriamas: kelionių išlaidoms, apgyvendinimui užsienio šalyse, transporto išlaidoms, draudimui, dalyvio mokesčiams, atlygiams, ir kitoms administracinėms išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su organizacijos kūrybinės veiklos pristatymu užsienyje.
1.2. Į šią programą gali pretenduoti muzikos, scenos menų, kūrybinių industrijų, kino arba vizualiųjų menų veiklas vykdančios organizacijos.
1.3. Maksimali suma vienai paraiškai – 5000 Eur.

Norint gauti finansavimą iš Kultūros eksporto skatinimo programos reikia:
1. Užpildyti nustatytos el. formos paraišką (2 priedas).

Vienas pareiškėjas į kiekvieną finansavimo programą gali pateikti po vieną paraišką.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. liepos 1 d. (įskaitytinai)


Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, paraiškos turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistema paslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus paraiškos informacijos, jos duomenys dingsta
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
10 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Justina Tamošiūnienė, tel. 211 2366, mob. tel. +37068752301
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. (8 5) 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. Nustatytos formos paraiška (2 priedas).
Informacija
Dokumentus per Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą turi teisę pateikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Organizacijos vadovas gali suteikti įgaliojimą atstovui prisijungti prie Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemos organizacijos vardu. Instrukcija, kaip tai padaryti, pateikiama šio puslapio Pagalbos skiltyje arba paspaudus šią nuorodą.
Informacija atnaujinta
2020-11-13 10:53:13