Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymas juridinio asmens prašymu

Paslaugos aprašymas
Įmonių turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiai gaminiais galiojimo sustabdomas jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą.
Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais turėtojai, nevykdantys licencijoje nurodytos veiklos ilgiau negu vienus metus, privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kitos dienos po to, kai licencijoje nurodyta veikla nevykdoma vienus metus, informuoti apie tai licenciją išdavusią instituciją ir prašyti sustabdyti licencijos galiojimą (licencijos galiojimas stabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui, o jeigu laikotarpis nenurodytas, - stabdomas neterminuotai) arba panaikinti licencijos galiojimą.

Licencijos galiojimas turi būti sustabdytas ir apie licencijos galiojimo sustabdymą pranešta licencijos turėtojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos.

Dėl Licencijų verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais viešojo maitinimo įmonėse, prekybos įmonėse, kioskuose ir paviljonuose galiojimo sustabdymo konsultuoja vyriausioji specialistė Edualija Venckienė, tel. (8 5) 211 2297.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Licencijos galiojimas sustabdomas naudojantis Licencijų informacine sistema. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, prašymą gali pateikti per atstumą, elektroninėmis ryšio priemonėmis per kontaktinį centrą. Licencijos prašytoją institucija informuoja, kad licencijos galiojimas sustabdytas per Licencijų informacinę sistemą prašyme nurodytu būdu (elektroniniu paštu arba registruotu laišku).


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Edualija Venckienė, tel. 211 2297
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Informacija atnaujinta
2021-05-31 09:09:43