Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų (pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“) ataskaitų priėmimas

Paslaugos aprašymas
Ketvirčio ataskaitos pateikiamos pasibaigus ketvirčiui iki kito mėnesio 5 d.
Baigiantis metams – iki einamųjų kalendorinių metų gruodžio 15 d. (2021 m. projektams).
Teikiamos tik suderintos ataskaitos.
Daugiau informacijos teiraukitės el. p. laima.grigoraviciene@vilnius.lt

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
15 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Laima Grigoravičienė, tel. 211 2777
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Teikiamos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metų projektų ataskaitos, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2021 metų projektų ataskaitos.
Teikiamos tik suderintos ataskaitos.
Daugiau informacijos suteiks Laima Grigoravičienė tel. (8 5) 211 2777 arba el. p. laima.grigoraviciene@vilnius.lt
Informacija atnaujinta
2022-04-05 13:35:59