Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų (NVO), teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos veiksnius patiriantiems asmenims, projektų atrankos ir finansavimo konkursą.
Asmens higienos paslaugus bus teikiamos Vilniaus miesto gyventojams, kurių gyvenamosios vietos būstas yra be patogumų ir asmenims, neturintiems nuolatinės gyvenamosios vietos, siekiant užtikrinti minimalių asmens higienos poreikių tenkinimą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, turinčios įrengtas patalpas, skirtas teikti asmens higienos paslaugas. Asmens higienos (maudimosi) paslaugos teikiamos dušuose. Patalpose turi būti įrengtos šios pagrindinės patalpos: persirengimo ir prausimosi (dušo kabinos).
Persirengimo patalpoje turi būti spintelės arba kabyklos drabužiams, lentynėlės, suolai ar kėdės.
Prausimosi patalpų sienos, grindys ir kiti paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, o grindų dangos – neslidžios, gali būti patiesiami guminiai kilimėliai.
Higienos paslaugoms teikti turi būti įrengtos atskiros vyrų ir moterų asmens higienos patalpos arba higienos paslaugų teikimas vyrams ir moterims organizuojamas skirtingomis dienomis.
Higienos (maudymosi) paslauga turi būti teikiama darbo dienomis, ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę, darbo laiką apskaičiuojant taip, kad 1 asm. paslaugai skiriama nemažiau kaip 30 min.
Privaloma aprūpinti dušų lankytojus higienos priemonėmis (muilas, šampūnas) ir švariais drabužiais.
Asmens higienos paslaugų teikimo vieta turi būti Vilniaus mieste, lengvai pasiekiama visuomeniniu transportu.
Planuojama asmens higienos paslaugas teikti iki 200 asmenims per mėnesį, ne mažiau kaip 300 maudymosi paslaugų per mėnesį.
Už paslaugas bus mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas.
Prie paraiškos privaloma pateikti vieno apsilankymo duše kainą.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303 arba el. p. [email protected]

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2021 m. gruodžio 22 d.

Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška:
- NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopija;
- NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų 6 punkte;
- dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopija;
- Kadangi už paslaugas bus mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas, prie paraiškos privaloma pateikti vieno asmens vieno apsilankymo duše kainą.

Konkursui paraišką gali teikti kelios NVO, pasirašiusios jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis privalo atitikti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytus jungtinės veiklos sutarčiai keliamus reikalavimus. NVO partneriui taikomi tokie pat reikalavimai kaip ir paslaugas teikiančiai NVO.

Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas NVO vadovo įgaliojimas.
Informacija atnaujinta
2022-04-04 13:46:43