Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursas (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkurso paraiškų priėmimo terminas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius skelbia organizacijų, teikiančių asmens higienos paslaugas socialinės rizikos asmenims, projektų finansavimo konkursą 2019-2021 m.

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu (patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644).

Konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme), kurių įstatuose nustatyta socialinių paslaugų teikimo sritis.

Asmens higienos sąvoka – maudymosi duše paslaugų teikimas ir švarių drabužių išdavimas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, turinčios įrengtas patalpas, skirtas teikti asmens higienos paslaugas. Patalpose turi būti įrengtos šios pagrindinės patalpos: persirengimo ir prausimosi (dušo kabinos). Persirengimo patalpoje turi būti spintelės arba kabyklos drabužiams, lentynėlės, suolai ar kėdės. Prausimosi patalpų sienos, grindys ir kiti paviršiai turi būti lygūs, lengvai valomi, o grindų dangos – neslidžios, gali būti patiesiami guminiai kilimėliai. Asmens higienos paslaugų teikimo vieta turi būti Vilniaus mieste, lengvai pasiekiama visuomeniniu transportu.

Asmens higienos paslaugos bus teikiamos asmenims, kuriems Vilniaus miesto socialinės paramos centras skyrė asmens higienos paslaugas ir šias paslaugas teikiančiai įstaigai perdavė paslaugų gavėjų sąrašą. Paslaugų gavėjų sąrašai nevyriausybinei organizacijai bus perduodami ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

Planuojama asmens higienos paslaugas teikti 120 asmenų per mėnesį, ne mažiau kaip 240 maudymosi paslaugų per mėnesį.

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel. (8 5) 211 2303 arba el. p. irina.fiser@vilnius.lt

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2018 m. gruodžio 13 d. 10.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p. irina.fiser@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Paslaugos vadovas
Irina Fišer, tel. 211 2303
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Paraišką su priedais turi teisę teikti organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia organizacijos vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.
Pareiškėjas prie paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. organizacijos įstatų kopiją;
2. organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo 7 punkte;
3. dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų teikiamos asmens higienos paslaugos, kopiją ir patalpų aprašymą.
Informacija atnaujinta
2019-12-13 08:07:26