NVŠ programų pratęsimas 2021-2023 metams

Paslaugos aprašymas
Skelbiamas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų (toliau – NVŠ) programų atitikties reikalavimams vertinimo galiojimo termino pratęsimas 2021-2023 mokslo metams. Programų pratęsimas organizuojamas NVŠ programų vykdytojams, kurie nekeitė NVŠ programos turinio ir nori pratęsti NVŠ programos vertinimo galiojimo terminą dar 2 mokslo metams ir ketinantiems gauti NVŠ programų dalinį finansavimą (15 Eur NVŠ krepšelis mokiniui per mėn.).

Švietimo teikėjai, norintys pratęsti NVŠ programos (-amų) dalinį finansavimą, turi nuo 2021 m. gegužės 3 d. iki 2021 m. liepos 30 d. 15.00 val. per šį portalą pateikti užpildytą, pasirašytą, skenuotą (pdf), užpildytą ir pasirašytą mobiliuoju parašu arba elektroniniu parašu (adoc) prašymą.

Pildydamas paraišką NVŠ teikėjas turi būti registruotas:

Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Instrukcija, kaip registruotis, pateikta nuorodoje;
Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠRR) (jei dar nėra registruoti). Instrukcija kaip registruotis, pateikta nuorodoje;

Kilus klausimams dėl NŠPR, prašome skambinti telefonais telefonu +370 658 184 36 arba +370 658 184 21
Kilus klausimams dėl ŠMIR, prašome skambinti telefonu 8 5 211 2410 arba +370 604 50 691

Daugiau informacijos apie prašymų pratęsti NVŠ programą teikimo procesą rasite nuorodoje - https://www.neformalusugdymas.lt/paraisku-teikimo-procesas

Po termino pateikti prašymai nebus priimami. Daugiau informacijos apie prašymų priėmimo procesą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Sirajevas tel. 8 687 51 907, el. paštas arturas.sirajevas@vilnius.lt


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Artūras Sirajevas, tel. 211 2673
Paslaugos vadovas
Artūras Sirajevas, tel. 211 2673
Informacija atnaujinta
2021-05-03 08:45:25