Pagalbos pinigų skyrimas šeimoms ir šeimynoms, globojančioms (rūpinančioms) likusius be tėvų globos vaikus

Paslaugos aprašymas
Pagalbos pinigai – tai piniginė išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusius vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), giminystės ryšiais susijusius vaikus ne tėvų prašymu globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar vaikus prižiūrinčiam budinčiam globotojui ir vienkartinė vaiko įsikūrimo išmoka, mokama giminystės ryšiais nesusijusius vaikus globojančiai šeimai (asmeniui) globojamo (rūpinamo) vaiko gyvenamajai erdvei sukurti ir būtiniausioms reikmėms įsigyti.

Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Paslaugos vykdytojas
Dana Miškinienė, tel. 211 2263
Prašymo forma (-os)
Aprašymas interesantui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas pagalbos pinigams gauti (laisva forma);
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. Vaiko (-ų) gimimo liudijimas (-ai) kopija (-os);
4. Pagalbos pinigų gavėjo sąskaitos numeris;
5. Vaiko globos (rūpybos) nustatymo dokumento kopija.
Informacija atnaujinta
2018-08-03 11:11:30