Paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo 2020 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui terminas

Siekiančios gauti paramą Jaunimo programos turi būti nukreiptos į jaunimui aktualių problemų sprendimą, jaunimo įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą skatinimą.

Konkurso tikslai:
  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:
  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 1 d. įskaitytinai.


Paslaugos kategorija
Nenaudojamos specifikacijos
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Paslaugos vadovas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška;
2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. organizacijos įstatų kopija;
4. bendradarbiavimo susitarimą ar kitus bendradarbiavimą pagrindžiančius dokumentus (jei programa vykdoma su partneriais).
Informacija atnaujinta
2020-12-02 14:05:57