Paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui vyksta

Paslaugos aprašymas
Paraiškų priėmimas 2020 m. Vilniaus jaunimo programų konkursui vyksta

Siekiančios gauti paramą Jaunimo programos turi būti nukreiptos į jaunimui aktualių problemų sprendimą, jaunimo įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą skatinimą.

Konkurso tikslai:
  • skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje;
  • stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas;
  • skatinti priemones, kuriomis siekiama mažinti jaunų žmonių nedarbą Vilniaus mieste.

Konkurso uždaviniai:
  • skatinti jaunimo aktyvumą ir pilietinį ugdymąsi bei neformalių jaunimo grupių kūrimąsi;
  • užtikrinti kokybiškas gyvenimo sąlygas jaunoms šeimoms tobulinant esamą paslaugų ir informavimo jaunoms šeimos sistemą;
  • padėti jauniems žmonėms integruotis į darbo rinką (darbas nevyriausybinėse organizacijose, stažuotės verslo įmonėse ir t. t.);
  • skatinti jaunimo verslumą ir kūrybiškumą;
  • stiprinti Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldas;
  • skatinti savanorystę;
  • skatinti įvairių kultūrų pažinimą ir toleranciją, įtraukti tautinių mažumų jaunimą į programų įgyvendinimą.

Paraiškas finansinei paramai gauti gali teikti Vilniaus mieste veikiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 1 d. įskaitytinai.


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
60 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Paslaugos vadovas
Gita Kondrotaitė, tel. 211 2803, mob. tel. 8 664 66040
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. paraiška;
2. įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
3. organizacijos įstatų kopija;
4. bendradarbiavimo susitarimą ar kitus bendradarbiavimą pagrindžiančius dokumentus (jei programa vykdoma su partneriais).
Informacija atnaujinta
2020-05-19 13:07:54