Paraiškų priėmimas Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi 2021 m. nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkurso paraiškų priėmimo terminas.

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. sausio 11 d. iki vasario 10 d. (paskutinė paraiškų priėmimo diena).

Konkurso tikslas - įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

Uždaviniai - finansuoti tikslinius nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus siekiant:
• stiprinti vietos bendruomenių išskirtinumą ir tradicijų kūrimą;
• skatinti bendruomeniškumo formų įvairovę;
• į veiklas įtraukti visų amžiaus grupių gyventojus.

Konkurso pareiškėjai – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje registruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių nuostatuose numatytos:
• kultūrinės veiklos ir iniciatyvos;
• gyventojų užimtumo ir laisvalaikio veiklos ir iniciatyvos;
• gyvenamosios vietovės bendruomeninės veiklos ir iniciatyvos.

Pareiškėjas konkursui gali teikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau, vertinama anksčiausiai pateikta paraiška. Kitos paraiškos nevertinamos.

Didžiausia suma, prašoma iš Vilniaus miesto savivaldybės vienam projektui, yra 3000 (trys tūkstančiai) eurų.

Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Paslaugos vadovas
Daiva Mikulskienė, tel. 211 2324
Aprašymas klientui
Pareiškėjas kartu su paraiška ir sąmata pateikia šių dokumentų kopijas:
1. Pareiškėjo steigimo dokumento (nuostatų, įstatų ar steigimo sutarties), kur turi būti nurodytos vykdomos veiklos, jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
2. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).
Informacija atnaujinta
2021-02-11 08:09:22