Prašymo leisti susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga priėmimas

Paslaugos aprašymas
DĖMESIO! Paslauga teikiama TIK dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nagrinėjamų / išnagrinėtų bylų
Paslauga teikiama asmenims, norintiems susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga.

Asmuo pateikia prašymą, kai pageidauja susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje išnagrinėta ar neišnagrinėta administracinio nusižengimo bylos medžiaga.


Susipažinimo su administracinio nusižengimo bylos medžiaga Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje taisykles galima rasti naudojantis šia nuoroda.

Su byla turi teisę susipažinti administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, nukentėjusysis, jų įgalioti atstovai ir (ar) atstovai pagal įstatymą bei administracinio nusižengimo tyrimą atlikusios institucijos atstovas, ekspertas, specialistas ar kiti asmenys, įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę susipažinti su bylos medžiaga.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Prašymai susipažinti su byla gali būti pateikiami (užpildomi) atvykus į Savivaldybę, siunčiami paštu arba elektroniniu paštu ar pateikiami per Savivaldybės elektronines paslaugas, ir, be kitų Taisyklėse nustatytų reikalavimų, turi būti asmens pasirašyti, išskyrus pasirašytus elektroniniu parašu. Per Savivaldybės elektronines paslaugas pateikti prašymai asmenį identifikuoja, jo tapatybę nustatant per Elektroninius valdžios vartus, todėl šių prašymų papildomai pasirašyti nereikia, o elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti skaitmenizuotas.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
3 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Renata Dulko, tel. 211 2144, mob. tel. +37069496861
Paslaugos vadovas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Reikalinga pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymas (pildomas tiesiogiai internetu arba pateikiamas įprastiniu būdu);
2. asmuo, gavęs teisę susipažinti su byla, supažindinančiam darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovas – ir įgaliojimą patvirtinantį dokumentą.

Dalyvaujantys byloje asmenys, nemokantys valstybinės kalbos, turi teisę su byla susipažinti dalyvaujant vertėjui. Vertėjas privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą.
Informacija atnaujinta
2022-05-02 16:51:08