Prašymų pratęsti metalinių garažų nukėlimo terminą priėmimas

Paslaugos aprašymas
Paslauga teikiama klientams, norintiems pateikti prašymą pratęsti metalinių garažų nukėlimo terminą.

Dabar pratęsimo terminas gali būti pratęsiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnų sprendimu, kai yra pradėti vykdyti garažo (-ų) nukėlimo darbai, tačiau dėl objektyvių, nuo garažo (-ų) savininko (-ų) nepriklausančių, priežasčių garažo (-ų) nukėlimo darbai negali būti baigti iki nustatyto termino.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 30-1418/20 „Dėl valstybinės žemės, užstatytais metaliniais garažais, atlaisvinimo“ 1 punktu metalinių garažų savininkams nustatytas garažų iškėlimo iš valstybinės žemės terminas iki 2020-09-30.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir rezultatą gauti skaitmeniniu formatu.

Pastaba: prisijunkite prie savo paskyros prieš pasirenkant seniūniją


Paslaugos kategorija
Seniūnijos
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Neringa Simson, mob. tel. 8 601 72943
Paslaugos vadovas
Vytautas Kirsnys, tel. 265 8926, mob. tel. +370 613 20369
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. garažo vietos schema.
Informacija atnaujinta
2021-06-10 10:56:09