Prašymų priėmimas dėl asbesto turinčių atliekų surinkimo ir saugaus šalinimo Vilniaus mieste paslaugos suteikimo

Paslaugos aprašymas
Ši paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie pageidauja nemokamai išvežti individualių valdų ir visuomeninės paskirties objektuose susidariusias asbesto turinčias gaminių atliekas, atitinkančias Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintame Atliekų sąraše esančius atliekų kodus 17 06 01 „izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto“ ir 17 06 05 „statybinės medžiagos, turinčios asbesto“. Atliekos negali būti surenkamos iš objektų, kurių remontas, rekonstrukcija ar statyba finansuojama įgyvendinant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamus projektus.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Krystyna Juknevičienė, tel. 211 2625
Paslaugos vadovas
Eglė Bernotavičienė, tel. 211 2859
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui
Turi būti pateiktas užpildytas prašymas.
Paslaugos teikėjo atstovas su pareiškėju susisieks ir organizuos asbesto turinčių gaminių atliekų išvežimą iš anksto sutartu laiku, jeigu bus atsižvelgta į pagrindinius reikalavimus:
• asbesto turinčių gaminių atliekos turės būti surinktos atskirai ir nesumaišytos su kitomis atliekomis,
• šiferio lapai turės būti sudėti ant padėklų (palečių) bei būti apsukti plastikine pakavimo plėvele,
• šiferio duženos turės būti sudėtos į dvigubus plastikinius maišus, didmaišius, dėžes ir sudėtos ant padėklų (palečių),
• kitos asbesto turinčių gaminių atliekos turės būti supakuotos – apsuktos plėvele arba sudėtos į sandarią tarą ir sukrautos ant padėklų (palečių).

Prašymas bus perduotas paslaugos teikėjui – UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“. Paslaugos teikėjo atstovas susisieks nurodytais kontaktiniais duomenimis ir organizuos asbesto turinčių gaminių atliekų išvežimą iš anksto sutartu laiku.
Informacija atnaujinta
2020-12-02 09:45:10