COVID-19 VAKCINA: prioritetinių grupių registracija fiziniams asmenims

Paslaugos aprašymas

Anketa skirta asmenims, kurie priklauso 1.18 prioritetui ir planuoja skiepytis COVID-19 vakcina

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (Koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių gyventojų grupių nustatymo“ 1.18 papunktyje numatyta, kad COVID-19 vakcina gali būti skiepijami:

1) asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, juos slaugantys šeimos nariai;
2) asmenys, kuriems teismas paskyrė namuose slaugyti sunkiai sergantį asmenį;
3) vaikus iki 18 metų, kuriems nustatytas nesavarankiškumo lygis ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai;
4) šio įsakymo 1.1.4 papunktyje nurodytomis ligomis sergančius vaikus prižiūrintys tėvai (įtėviai) ar globėjai.

Patikrinus Jūsų duomenis ir nustačiusi, kad atitinkate kriterijus, Jūs būsite įtrauktas (-a) į vakcinuojamų asmenų sąrašą. Registruotis https://vilnius-vac.myhybridlab.com/selfregister/vaccine galėsite pabandyti po kelių dienų.

Paslaugos kategorija
Kitos paslaugos
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Informacija atnaujinta
2021-05-31 08:52:04