Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

Paslaugos aprašymas
Patikrinamas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje, ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitikimas paveldosauginiams reikalavimams ir jiems pritariama arba motyvuotai nepritariama ir informuojamas pareiškėjas.

Paslauga teikiama kai norima planuoti ar projektuoti tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo) darbus ir/ar tvarkomuosius statybos (statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo) darbus. Prašymą gali pateikti bet kuris kultūros paveldo apsauga ir tvarkyba suinteresuotas asmuo. Prašymas registruojamas Vilniaus miesto savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir kartu su pareiškėjo pateikta projektine dokumentacija ir (ar) kita medžiaga pateikiamas paslaugos administratoriui (vykdytojui). Paslaugos administratorius (vykdytojas) nagrinėja ir įvertina pareiškėjo pateiktos projektinės dokumentacijos ir (ar) kitos medžiagos atitikimą paveldosauginiams reikalavimams ir jai pritaria arba motyvuotai nepritaria bei apie tai informuoja pareiškėją. Esant neaiškumams, paslaugos administratorius (vykdytojas) vyksta apžiūrai į objekto vietą.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.

Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras, tel. 211 2637
Paslaugos vykdytojas
Jolita Noreikienė, tel. 211 2638
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Papildomi dokumentai, kuriuos valdytojas mano esant reikalinga pridėti.
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija atnaujinta
2019-09-10 12:54:05