Pritarimas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams

Paslaugos aprašymas
Patikrinamas kultūros paveldo statinių, objektų ar kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, vietovėje, ar apsaugos zonoje, projektinių pasiūlymų, techninių projektų, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitikimas paveldosauginiams reikalavimams ir jiems pritariama arba motyvuotai nepritariama ir informuojamas pareiškėjas.

Paslauga teikiama kai norima planuoti ar projektuoti tvarkybos (remonto, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo) darbus ir/ar tvarkomuosius statybos (statybos, rekonstravimo, kapitalinio ir paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo) darbus. Prašymą gali pateikti bet kuris kultūros paveldo apsauga ir tvarkyba suinteresuotas asmuo. Prašymas registruojamas Vilniaus miesto savivaldybės kompiuterinėje informacinėje dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“ ir kartu su pareiškėjo pateikta projektine dokumentacija ir (ar) kita medžiaga pateikiamas paslaugos administratoriui (vykdytojui). Paslaugos administratorius (vykdytojas) nagrinėja ir įvertina pareiškėjo pateiktos projektinės dokumentacijos ir (ar) kitos medžiagos atitikimą paveldosauginiams reikalavimams ir jai pritaria arba motyvuotai nepritaria bei apie tai informuoja pareiškėją. Esant neaiškumams, paslaugos administratorius (vykdytojas) vyksta apžiūrai į objekto vietą.

KARANTINO METU projektus kartu su prašymu jiems pritarti galima pateikti šiais būdais:
1. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - el. paštu savivaldybe@vilnius.lt (iki 10 Mb);
3. Sukomplektuotą, rengėjo pasirašytą ir skenuotą projektą - per https://epristatymas.post.lt/ (iki 50 Mb), WeTransfer.com ar kitą failų siuntimo paslaugą.

Karantino metu Kultūros paveldo apsaugos poskyrio specialistai projektus vertina nuotoliniu būdu, informacija apie projekto derinimą ir registravimą talpinama elektroninėje Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje, o pareiškėjai apie pastabas projekto sprendiniams ar pritarimą projektui informuojami prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Teritorijų planavimas; statyba; architektūra
Paslaugos suteikimo trukmė
20 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Jolita Noreikienė, tel. 211 2638, mob. tel. +37069444562
Paslaugos vadovas
Darius Daunoras, tel. (8 5) 211 2637
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentas;
3. Papildomi dokumentai, kuriuos valdytojas mano esant reikalinga pridėti.
Paslaugos kaina
Paslauga nemokama
Informacija atnaujinta
2020-05-12 16:59:14