Projektų paraiškų priėmimas sociokultūrinėms paslaugoms vyresnio amžiaus asmenims teikti projektų finansavimo konkursui (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi konkurso paraiškų priėmimo terminas

Konkursas vykdomas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 30-3644.

Sociokultūrinės paslaugos - laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, aktyvinti bendruomenę, mažinti socialinę atskirtį.

Konkurso tikslinė grupė – vyresnio amžiaus žmonės, gyvenantys Vilniaus mieste.

Konkurse kviečiamos dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas ir (arba) uždaviniai yra susiję su sociokultūrinėmis paslaugomis.

Konkurso tikslas – siekiant mažinti vyresnio amžiaus žmonių atskirtį bei skatinti aktyvesnę jų veiklą bei įtraukti į bendruomenės gyvenimą, atrinkti nevyriausybines organizacijas, teiksiančias įvairias sociokultūrines paslaugas.

Konkurse kviečiamos dalyvauti organizacijos, kurios organizuos ir teiks užimtumo, aktyvinimo, edukacines paslaugas senyvo amžiaus asmenims. Užimtumo ir aktyvinimo paslaugos suprantamos kaip: įvairių užsiėmimų bei mokymų, edukacijos, renginių organizavimas.
Nevyriausybinė organizacija, pretenduojanti gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
• turi turėti tinkamas patalpas ir sąlygas teikti sociokultūrines paslaugas;
• sociokultūrinės paslaugos turi būti teikiamos periodiškai, t. y. ne mažiau kaip 2 kartus per savaitę.

Paraiška su priedais teikiama elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų valdymo sistemą iki 2019 m. rugsėjo 20 d. 17.00 val.
Elektroninė užpildytos paraiškos formos versija pateikiama el. p.: nijole.satkeviciene@vilnius.lt


Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Satkevičienė, tel. (8 5) 211 2663 arba el. p. nijole.satkeviciene@vilnius.lt
Paslaugos kategorija
Projektų rėmimo konkursai
Paslaugos suteikimo trukmė
20 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vadovas
Nijolė Satkevičienė, tel. 211 2663
Paslaugos vykdytojas
Nijolė Satkevičienė, tel. 211 2663
Prašymo forma (-os)
Informacija atnaujinta
2019-11-26 14:26:18