Savarankiškas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Paslaugos aprašymas
Savarankiškas būsto pritaikymas neįgaliųjų poreikiams - pareiškėjai patys organizuoja būsto pritaikymo techninės dokumentacijos parengimą ir rangos darbus. Gyventojams, savarankiškai organizavusiems būsto pritaikymą, Vilniaus miesto savivaldybės administracija kompensuos iki 100 proc. išlaidų, tiesiogiai susijusių su būsto pritaikymu neįgalaus asmens poreikiams.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę paslaugą.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Susijusios paslaugos
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Elžbieta Sysojeva, tel. 8 664 56042
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami dokumentai:
1. prašymas;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopija, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
4. kita pareiškėjui svarbi informacija.
Informacija atnaujinta
2022-02-04 15:36:32