Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku

Paslaugos aprašymas
DĖMESIO! Paslauga teikiama TIK dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nagrinėjamų / išnagrinėtų bylų
Paslauga skirta administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims arba įgaliotiems jų atstovams (toliau – pareiškėjas), norintiems Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 621-625 straipsnių nustatyta tvarka apskųsti nutarimą administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas buvo įvykdytas laiku, tačiau neįskaitytas. LR ANK galima rasti naudojantis šia nuoroda.

LR ANK numatyta, kad skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją, kuri per penkias darbo dienas gali visiškai ar iš dalies sutikti su skundu, panaikinti skundžiamą nutarimą ir priimti naują nutarimą išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje.
Nesutikdama su skundu dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, Institucija per penkias darbo dienas privalo skundą kartu su byla persiųsti atitinkamam apylinkės teismui.

Paslauga teikiama trečiu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku, gali pateikti užpildydamas elektroninę paslaugos užsakymo formą, taip pat gali parsisiųsti dokumento formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu ar per pasiuntinį.
Elektroniniu paštu atsiųstas skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku nepriimamas.
Paslaugos rezultatas – siunčiamas nutarimas išnagrinėtoje administracinio nusižengimo byloje arba pranešimas apie skundo persiuntimą atitinkamam apylinkės teismui.
Skundas dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku prijungiamas prie bylos medžiagos; administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas vyksta LR ANK nustatyta tvarka.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Administracinių nusižengimų teisena
Paslaugos suteikimo trukmė
8 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Paslaugos vadovas
Vaida Misiūnienė, tel. 211 2864
Prašymo forma (-os)
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Teikdamas skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje, kai administracinis nurodymas įvykdytas laiku pareiškėjas turi nurodyti unikalų administracinio nusižengimo kodą ROIK.
Informacija atnaujinta
2022-03-23 11:14:49