Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinis kompensavimas

Paslaugos aprašymas
Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinių socialinio draudimo našlių ir našlaičių, maitintojo netekimo, ištarnauto laiko, valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, rentų, kompensacinių išmokų, šalpos, slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų dalinio kompensavimo įstatymas, kuriuo numatoma kompensuoti dėl Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) taikymo, kai buvo mokamos sumažintos tikslinės kompensacijos, negautų išmokų sumas.

Kompensuojamoji suma – tai asmeniui paskirtos atitinkamos išmokos ir Laikinojo įstatymo (ekonominės krizės) galiojimo metu perskaičiuotos šios išmokos skirtumo 10 procentų.

Asmenims, šiuo metu gaunantiems slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kompensacijas (toliau – tikslinės kompensacijos), kompensuojamosios sumos bus išmokamos 2020 m. rugpjūčio mėnesį be atskiro asmens prašymo.

Prašymą dėl tikslinių kompensacijų kompensuojamosios sumos išmokėjimo Socialinių išmokų skyriui (
ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 31 d.) reikia pateikti tik šiais atvejais, kai:
1. asmeniui šių išmokų mokėjimas nutrauktas (sustabdytas ar pasibaigęs mokėjimo laikotarpis);
2. tikslinę kompensaciją gavęs asmuo mirė po 2020 m. sausio 1 d. ir kompensaciją nori gauti jo turto paveldėtojai.
Abiem atvejais kompensuojamoji suma išmokama iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Išmokėta kompensuojamoji suma neturės įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, socialinių paslaugų apmokėjimui.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Aida Zakaitė, tel. 233 7870
Paslaugos vadovas
Rita Matulienė, tel. 2043440
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. laisvos arba nustatytos formos prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
3. įgaliojimas ar jo kopija, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
4. prireikus kiti dokumentai.

Kreipiantis mirusio po 2020-01-01 tikslinių kompensacijų gavėjo turto paveldėtojui pateikiami šie dokumentai:
1. laisvos arba nustatytos formos prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;
3. paveldėjimo teisės liudijimo kopija;
4. prireikus kiti dokumentai.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus taip pat galima teikti ir šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-11-04 16:06:26