Sprendimų švartuotis, stovėti, sustoti plūduriuojančioms priemonėms Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto priėmimas

Paslaugos aprašymas
Plūduriuojančios priemonės (sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 9 punkte) švartuotis, stovėti, sustoti, krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto gali tik tada, kai tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įsakymu sudaryta komisija. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijai, atsakymas plūduriuojančios priemonės savininkui ar naudotojui pateikiamas per 7 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Švartuoti, stovėti, sustoti plūduriuojančioms priemonėms Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto leidžiama laivybos sezono metu, atsižvelgiant į galimybes bei gamtines sąlygas, nuo kiekvienų metų balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos.

Vidaus vandenų kelių naudotojas privalo užtikrinti:
1. kad prie jo vandens transporto priemonės, prišvartuotos krantinėje, nebūtų švartuojamos kitos kitų savininkų vandens transporto priemonės;
2. kad laivybos sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos, vandens transporto priemonė būtų išvežama arba nuplukdoma saugoti į tam pasirinktą vietą. Žiemos sezono metu krantinė turi likti tuščia, švari ir tvarkinga;
3. tinkamą krantinės eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį teisės aktų numatyta tvarka: neardyti, nepažeisti krantinių, negriauti ir negadinti šalia esančių įrenginių, komunikacijų;
4. saugų ir patikimą savo vandens transporto priemonės švartavimą, stovėjimą, sustojimą prie krantinės, kad nebūtų pažeistas krantinės reljefas ar nesugadintos kitos šalia stovinčios vandens transporto priemonės;
5. Vidaus vandenų kelių naudotojas atsako už potvynio (atoslūgio) metu nuplukdytos vandens transporto priemonės padarytą žalą.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį, prašymą gali pateikti per atstumą, elektroninėmis ryšio priemonėmis per kontaktinį centrą. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas elektroninėmis priemonėmis (atsakymą išsiunčiant prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Povilas Suchodimcovas, tel. 211-2271
Paslaugos vadovas
Virgina Skirienė, tel. 211 2286
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas;
2. pageidaujama plūduriuojančios priemonės švartavimo vieta Neries upės krantinėje (pažymėti vietą žemėlapyje);
3. plūduriuojančios priemonės registracijos liudijimo kopija;
4. plūduriuojančios priemonės brėžiniai ir (ar) nuotraukos, vizualizacijos;
5. vidaus vandenų transporto priemonės, kuri bus švartuojama prie plūduriuojančios priemonės, registracijos liudijimo kopija;
6. vidaus vandenų transporto priemonės, kuri bus švartuojama prie plūduriuojančios priemonės, nuotraukos ar vizualizacijos;
7. ketinamos vykdyti veiklos aprašymas (laisvos formos).
Papildoma informacija
Informacija
Atkreipiame dėmesį, kad visoms vandens transporto priemonėms leidžiama švartuotis, stovėti, sustoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintose 5 (penkiose) Neries upės krantinės ir kranto juostos vietose, prie tam tikslui specialiai įrengtų knechtų.
Informacija apie patvirtintas Neries upės krantinės vietas skelbiama Vilniaus miesto krantinių žemėlapyje - https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UODcFVJdNnB8W7Jj331K2zPe2XuYLK9-&ll=54.69203931412303%2C25.276840955975697&z=16
Patvirtintas vietas su įrengtais knechtais administruoja uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“. Daugiau informacijos - https://www.grinda.lt/naudojimasis-stacionariais-vandens-irenginiais/
Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo pateikti pranešimą el. paštu 1355@grinda.lt, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės savininko vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas), telefono numeris, elektroninis paštas, numatomas stovėjimo laikas, transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.

1. Ar reikalingas leidimas švartuotis, stovėti, sustoti vandens transporto priemonėms Neries upės krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto?
Krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto leidžiama švartuotis, stovėti, sustoti visoms vandens transporto priemonėms, išskyrus plūduriuojančias priemones, o kitose krantinės vietose – visoms vandens transporto priemonėms.
Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo pateikti pranešimą.
Plūduriuojančios priemonės švartuotis, stovėti, sustoti krantinės atkarpoje nuo Žirmūnų tilto iki Liubarto tilto gali tik tada, kai tokį sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius ar jo įsakymu sudaryta komisija. Prašymas teikiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriui, atsakymas plūduriuojančios priemonės savininkui ar naudotojui pateikiamas per 7 darbo dienas nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

2. Kur reikia pateikti pranešimą kai vandenų kelių naudotojas ketina stovėti prie knechtų ilgiau nei 2 paras?
Jeigu vidaus vandenų kelių naudotojas prie knechtų stovės ilgiau nei 2 paras, jis privalo pateikti pranešimą el. paštu 1355@grinda.lt, kuriame būtų nurodytas transporto priemonės savininko vardas, pavardė (jei juridinis asmuo – įmonės pavadinimas), telefono numeris, elektroninis paštas, numatomas stovėjimo laikas, transporto priemonės pavadinimas ir transporto priemonės registracijos liudijimo kopija.
Patvirtintas vietas su įrengtais knechtais administruoja uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“. Daugiau informacijos - https://www.grinda.lt/naudojimasis-stacionariais-vandens-irenginiais/

3. Kas yra plūduriuojanti priemonė?
Plūduriuojanti priemonė – nesavaeigis (nepaisant turimos įrangos, skirtos priemonės stovėjimo vietai pakeisti) plūduriuojantis statinys (angaras, debarkaderis, mažųjų, pramoginių, sportinių ir asmeninių laivų stovėjimo įrenginys, vasarnamis, restoranas, valgykla, viešbutis, turistinis plaustas, maudykla ir kiti).

4. Kiek trunka laivybos sezonas?
Nuo kiekvienų metų balandžio 1 dienos iki lapkričio 1 dienos.

5. Kur galima surasti informacija apie patvirtintas Neries upės krantinės vietas?
Informacija apie patvirtintas Neries upės krantinės vietas skelbiama Vilniaus miesto krantinių žemėlapyje - žemėlapis

6. Ką privalo žinoti ir užtikrinti vidaus vandenų kelių naudotojas?
Vidaus vandenų kelių naudotojas privalo užtikrinti:
1. kad prie jo vandens transporto priemonės, prišvartuotos krantinėje, nebūtų švartuojamos kitos kitų savininkų vandens transporto priemonės;
2. kad laivybos sezonui pasibaigus, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos, vandens transporto priemonė būtų išvežama arba nuplukdoma saugoti į tam pasirinktą vietą. Žiemos sezono metu krantinė turi likti tuščia, švari ir tvarkinga;
3. tinkamą krantinės eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį teisės aktų numatyta tvarka: neardyti, nepažeisti krantinių, negriauti ir negadinti šalia esančių įrenginių, komunikacijų;
4. saugų ir patikimą savo vandens transporto priemonės švartavimą, stovėjimą, sustojimą prie krantinės, kad nebūtų pažeistas krantinės reljefas ar nesugadintos kitos šalia stovinčios vandens transporto priemonės;
5. Vidaus vandenų kelių naudotojas atsako už potvynio (atoslūgio) metu nuplukdytos vandens transporto priemonės padarytą žalą.

Apskundimo tvarka
Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.
Informacija atnaujinta
2022-01-13 16:48:22