Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimas Vilniaus miesto savivaldybėje (baigėsi paraiškų priėmimo terminas)

Paslaugos aprašymas
Informuojame, kad baigėsi paraiškų priėmimo terminas


Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato stipendijų kultūros ar meno kūrėjams (toliau – stipendijos) dydį, mokėjimo trukmę, paraiškų pateikimą ir vertinimą, stipendijų skyrimą, mokėjimą ir atsiskaitymą už jas.

Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tikslas – palaikyti Vilniaus miesto savivaldybėje dirbančius ir veikiančius kultūros ar meno kūrėjus, kurie dėl įvairių priežasčių negavo ar negalėjo pretenduoti į valstybės skiriamą paramą kultūros ar meno kūrėjams, ir skatinti jų veiklos tęstinumą, susidūrus su kūrybiniais sunkumais dėl Lietuvos Respublikoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbto karantino.

Stipendijos skiriamos kultūros ar meno kūrėjų kūrybinei raiškai skatinti, profesiniam meistriškumui tobulinti, kūrybinės veiklos tęstinumui plėtoti ir palaikyti sustojusias, nutrauktas ar atidėtas kūrybines veiklas.

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros kūrėjai ar meno kūrėjai, kurie yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai (jeigu jų veiklos objektas yra Lietuvos kultūra ir menas bei jų sklaida) (toliau kartu – kultūros ar meno kūrėjai), savo kultūros ar meno veiklą vykdantys Vilniaus miesto savivaldybėje:
1. meno kūrėjo statusą turintys kūrėjai;
2. kultūros ar meno kūrėjai, neturintys meno kūrėjo statuso;
3. savarankiškai dirbantys kultūros ar meno kūrėjai (asmenys, vykdantys Lietuvoje registruotą individualią veiklą pagal pažymą (EVRK kodai 59.1–59.20, 85.52, 90.0–90.04, 94.12), kuri turi būti įregistruota ne vėliau kaip 2019 m. liepos 1 d. ir vykdyta ne trumpiau kaip iki 2020 m. kovo 16 d.).

Stipendijos kultūros ar meno kūrėjams neskiriamos, kai kultūros ar meno kūrėjui jau yra skirtas kitų šaltinių finansavimas kūrybinei veiklai palaikyti karantino metu ir po jo:
1. kūrybinės prastovos išmokos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nustatyta tvarka;
2. individualios stipendijos kultūros ar meno kūrėjams Lietuvos kultūros tarybos nustatyta tvarka;
3. vienkartinės išmokos savarankiškai dirbantiems kūrėjams pagal individualios veiklos pažymą Lietuvos kultūros tarybos nustatyta tvarka;
4. stipendijos kino kūrėjams Lietuvos kino centro nustatyta tvarka;
5. kita valstybės parama ar nustatytas užmokestis kultūros ar meno kūrėjams.

Norint gauti stipendiją kultūros ar meno kūrėjams reikia pateikti:
1. Apraše nustatytos formos (1 priedas) kultūros ar meno kūrėjų paraišką gauti stipendiją;
2. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
2.1. kultūros ar meno kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą (ne daugiau kaip 2 lapai);
2.2. ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatančią medžiagą (tekstus, vaizdinę medžiagą ir kt.) (ne daugiau kaip 4–5 lapai);
2.3. dokumentų, kurie pagrindžia kultūros ar meno kūrėjo teisę teikti paraišką pagal aprašo 5 punktą ar kitą paraiškoje nurodytą informaciją, kopijas.

Siekiant palengvinti dokumentų teikimą, dokumentų ir informacijos apskaitą, kandidatūros premijai gauti turi būti teikiamos tik internetu, pasinaudojant Vilniaus miesto savivaldybės Elektronine paslaugų valdymo sistemapaslaugos.vilnius.lt svetainėje.

Stipendijų paraiškos teikiamos nuo 2020 m. birželio 22 d. iki liepos 10 d. (įskaitytinai)

Detalesnė informacija pateikiama Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimo Vilniaus miesto savivaldybėje tvarkos apraše, kurį rasite prie skilties „Reglamentuojantys teisės aktai“ (Tarybos sprendimo 14-18 priedai).

Atkreipiame dėmesį, kad kandidatūrų pateikimo formos pildyti etapais negalima, jos pildomos vieną kartą, galutinai neišsisaugojus formos informacijos, jos duomenys dingsta


Paslaugos kategorija
Kultūra; švietimas; sportas
Paslaugos suteikimo trukmė
19 d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Daiva Meilutė-Šeršniova, tel. 211 2385;, mob. tel. 8 687 82663
Paslaugos vadovas
Aušra Kiškūnienė, tel. 211 2416, mob. tel. +37061016020
Aprašymas klientui
Pateikiami šie dokumentai:
1. Stipendijos kultūros ar meno kūrėjui paraiška (1 priedas);
2. Kartu su paraiška privaloma pateikti:
2.1. kultūros ar meno kūrėjo gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą (ne daugiau kaip 2 lapai);
2.2. ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatus pristatančią medžiagą (tekstus, vaizdinę medžiagą ir kt.) (ne daugiau kaip 4–5 lapai);
2.3. dokumentų, kurie pagrindžia kultūros ar meno kūrėjo teisę teikti paraišką pagal aprašo 5 punktą ar kitą paraiškoje nurodytą informaciją, kopijas.
Informacija atnaujinta
2020-11-13 10:52:02