Terminuotų nuomos sutarčių pratęsimas

Paslaugos aprašymas
Savivaldybės būstas su bendrojo naudojimo patalpų dalimi – Savivaldybei nuosavybės teise priklausantys būstai su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruoti kaip bendrabučiai, kurie nėra naudojami pagal jų pradinę paskirtį, ar gyvenamosios patalpos (kambariai su bendrojo naudojimo patalpų dalimi, kambariai privatizuotame bute) ar jų dalis, ir / ar kurių pagrindinė naudojimo paskirtis nustatyta kaip gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms).

Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuota nuomos sutartis gali būti pratęsiama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuriame nurodomas sutarties pratęsimo terminas, jeigu neišnyko priežastys, dėl kurių būstas išnuomotas. Norint pratęsti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotą nuomos sutartį reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą metinę (už kalendorinius metus) gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją* arba patvirtinimą, kad deklaracija pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai;
3. Pažymą* apie deklaruotą (registracijos) gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį;
4. Visų pareiškėjo šeimos narių valstybės įmonės Registrų centro pažymas* apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
5. Pažymas iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir/ar organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (UAB „Ignitis“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), adresu Viršuliškių skg. 34, UAB „Vilniaus vandenys“, adresu Spaudos g. 8, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Spaudos g. 6-1, namą administruojanti įmonė);
6. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto išnuomojimo pagrindą (orderis, sprendimas, įsakymas ir t. t.).

*PASTABA: Jeigu šiame punkte nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo.

Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą. Užpildytas ir pasirašytas prašymas ir papildomi dokumentai gali būti teikiami SĮ „Vilniaus miesto būstas“ adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje (23 langelis) arba el. paštu info@vmb.lt.


Paslauga teikiama internetu

Pareiškėjas gali užpildyti prašymo formą SĮ „Vilniaus miesto būstas“ internetinės svetainės savitarnoje www.vmb.lt arba paspaudęs nuorodas, esančias žemiau. Atkreipiame dėmesį, kad prašymą galima pateikti tik susikūrus naudotojo paskyrą. Tai padaryti galima paspaudus šią nuorodą - registracija

Prašymo forma dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo
BP-6 prašymo forma pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas


Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinis būstas
Paslaugos suteikimo trukmė
30 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Paslaugos vykdytojas
Paslaugos vadovas
Gražina Baranovičienė, tel. 250 0772
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Norint pratęsti Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotą nuomos sutartį reikia kreiptis į Savivaldybės įmonę „Vilniaus miesto būstas“ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto terminuotos nuomos sutarties pratęsimo;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą metinę (už kalendorinius metus) gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją* arba patvirtinimą, kad deklaracija pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai;
3. Pažymą* apie deklaruotą (registracijos) gyvenamąją vietą ir šeiminę padėtį;
4. Visų pareiškėjo šeimos narių valstybės įmonės Registrų centro pažymas* apie nuosavybės teise Lietuvos Respublikoje turimą (turėtą) nekilnojamąjį turtą;
5. Pažymas iš komunalines ir kitas susijusias paslaugas (jeigu jos teikiamos) teikiančių įmonių ir/ar organizacijų apie sumokėtus mokesčius už suteiktas būsto komunalines ir kitas susijusias paslaugas (UAB „Ignitis“ (elektros energijos ir dujų tiekimas), adresu Viršuliškių skg. 34, UAB „Vilniaus vandenys“, adresu Spaudos g. 8, AB „Vilniaus šilumos tinklai“, adresu Spaudos g. 6-1, namą administruojanti įmonė);
6. Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto išnuomojimo pagrindą (orderis, sprendimas, įsakymas ir t. t.).

PASTABA. Jeigu nurodyta informacija ir dokumentai yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar savivaldybės administracija šiame punkte nurodytą informaciją ir dokumentus gali gauti pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, asmenys ir šeimos šios informacijos ir dokumentų pateikti neprivalo.
Informacija atnaujinta
2022-01-14 15:26:12