Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas

Paslaugos aprašymas
Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. A1-658 „Dėl Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų ir rekomendacijų patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 30-2411/210 „Dėl Vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Įstaigos, pageidaujančios Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą (toliau – Įstaiga), kreipiasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrių ir kartu su nustatytos formos prašymu pateikia šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) ar jų kopijas:
1. įstaigos steigimo dokumentą (pavyzdžiui: įstatus, nuostatus, steigimo sutartį ir pan.);
2. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 2 priede patvirtintą formą;
4. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis, kurios atitinka akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus;
5. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, pareigybių ir darbuotojų skaičiaus sąrašą;
6. įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą Įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje, pagrindžiančius dokumentus.

Įstaigos teikia prašymą kartu su pridedamais dokumentais užsisakant šią paslaugą.

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų skyriaus specialistės:
Jurgita Zabotkienė, el. p. jurgita.zabotkiene@vilnius.lt, tel. 211 2231
Renata Kovalevskaja, el. p. renata.kovalevskaja@vilnius.lt, tel. 211 2828

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė
30 d.
Paslaugos gavėjas
Juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jurgita Zabotkienė, tel. 211 2231
Paslaugos vadovas
Nadežda Buinickienė, tel. 211 2282
Prašymo forma (-os)
Informacija atnaujinta
2020-12-28 15:24:31