Vežėjo nustatytų keleivių vežimo taksi tarifų pranešimų priėmimas

Paslaugos aprašymas
Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių 14 punktą, Keleivių vežimo taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie tai informuoja savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. Nustatyti tarifai pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie tai informuojama.
Atsakymas į pranešimą nėra pateikiamas, išskyrus atvejus, kai nustatomi netikslumai pranešime (pavyzdžiui diferencijuojant tarifus).

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
Paslaugos suteikimo trukmė
7 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis arba juridinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Jan Mincevič, tel. 211 2291
Paslaugos vadovas
Andžej Dinikis, tel. 211 2720
Aprašymas klientui
Keleivių vežimo taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie tai informuoja savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. Nustatyti tarifai pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie tai informuojama. Vežėjai gali nustatyti šiuos vežimo taksi tarifus: vienkartinį mokestį už įsėdimą, už nuvažiuoto kelio 1 km, už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant, už taksi iškvietimą.
Vežėjams nustatyti tarifus tam tikram maršrutui draudžiama.
Tarifai gali būti diferencijuojami nakties valandoms, poilsio ir švenčių dienoms (taksi vairuotojo kortelėje nurodoma, nuo kurios iki kurios valandos) ir užmiesčio kelionėms, taip pat gali būti nustatomi vežimo taksi tarifai su nuolaida.
Informacija
Už savivaldybės nustatytą mokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis.
Vairuotojai privalo laikytis vežėjo nustatytų tarifų, o užmokestį iš keleivių už vežimą taksi turi imti tik pagal taksometro rodmenis.
Keleiviui įlipus į taksi, prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras, kuris gali rodyti tik vienkartinį užmokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometras gali rodyti užmokestį už taksi iškvietimą.
Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, vairuotojas privalo laukti keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą, jeigu vežėjas yra nustatęs tokį tarifą.
Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo kvitą.
Vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.

Primename, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 449 straipsnis nustato atsakomybę už Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimus.
Keleivių vežimo paslaugą taksi automobiliu gali teikti tik asmenys, turintis leidimą šios rūšies veiklai vykdyti.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 150 straipsnis nustato atsakomybę už Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimus (keleivių vežimo taksi automobiliu paslaugų teikimas be leidimo).
Informacija atnaujinta
2019-06-07 11:03:06