Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

Paslaugos aprašymas
Gerbiami vilniečiai! Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) veikimo sutrikimų šiuo metu nėra galimybės sklandžiai teikti socialinių išmokų paslaugų (priimti el. prašymų, sprendimų dėl išmokų skyrimo, išsamiai teikti konsultacijų). Problemas šalina sistemos administratoriai (https://www.spis.lt/). Apgailestaujame dėl nepatogumų ir dėkojame Jums už supratingumą.

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 Eur vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:
1. pripažintiems netekusiais 75–100 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 Eur;
2. pripažintiems netekusiais 60–70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 Eur;
3. pripažintiems netekusiais 45–55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 Eur.
Mirus kariui savanoriui, vienkartinė 20 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio pašalpa išmokama jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį BSI dydį.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irena Zabarauskienė, tel. 2042153
Paslaugos vadovas
Inga Ylienė, tel. (8 5) 204 3440
Aprašymas klientui (kartu su prašymu privalomi pateikti dokumentai)
Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi sužaloti kariai savanoriai pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi kariai savanoriai, pripažinti netekusiais darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais), pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Mirus kariui savanoriui dėl laidojimo pašalpos besikreipiantis asmuo pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą (medicininį mirties liudijimą), jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus ar jų nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka (santuokos, gimimo liudijimus, kitus dokumentus);
5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
6. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.
Informacija
Prašymą galima pateikti šiais būdais:
1. paspaudus aukščiau esantį mygtuką „Prisijungti“ prašymą užpildyti prisijungus prie Savivaldybės el. paslaugų valdymo sistemos paslaugos.vilnius.lt per e. valdžios vartus arba per login.vilnius.lt;
2. užpildytą ir saugiu el. parašu pasirašytą šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt arba pateikti naudojantis E. pristatymo sistema adresu https://epristatymas.lt/;
3. užpildytą prašymą atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
4. atvykus į Savivaldybės klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.).
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545.

Gerbiami vilniečiai! Siekiame ir norime Jus išgirsti, tačiau dėl didelio besikreipiančiųjų srauto bendruoju informacijos telefonu 8 700 35545 ne visuomet galime tai padaryti. Išsamesnės informacijos apie teikiamas paslaugas prašome ieškoti Savivaldybės interneto puslapyje arba kreiptis Socialinių išmokų skyriaus el. paštu sis@vilnius.lt. Dėkojame už supratingumą ir atsiprašome už nepatogumus.
Informacija atnaujinta
2022-05-23 14:33:31