Vienkartinės pašalpos skyrimas ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir juos laidojantiems asmenims

Paslaugos aprašymas
Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams (toliau – kariai savanoriai), sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1622 Eur vienkartinė pašalpa.
Kariams savanoriams, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais) dėl ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo, išmokama vienkartinė pašalpa:
1. pripažintiems netekusiais 75–100 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidais) – 4 171 Eur;
2. pripažintiems netekusiais 60–70 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 3 337 Eur;
3. pripažintiems netekusiais 45–55 proc. darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – III grupės invalidais) – 2 503 Eur.
Mirus kariui savanoriui, vienkartinė 20 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio pašalpa išmokama jį laidojančiam asmeniui, jeigu jis yra Lietuvos Respublikos pilietis ir gyvena Lietuvoje. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį BSI dydį.

Paslaugos kategorija
Socialinės išmokos
Paslaugos suteikimo trukmė
5 darbo d.
Paslaugos gavėjas
Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys
Paslaugos vykdytojas
Irena Zabarauskienė, tel. 2042153
Paslaugos vadovas
Ieva Paberžienė, tel. 8 700 35545
Aprašymas klientui
Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi sužaloti kariai savanoriai pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduotą išvadą dėl sužalojimo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Dėl vienkartinės pašalpos kreipdamiesi kariai savanoriai, pripažinti netekusiais darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – neįgaliaisiais), pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
4. prašymo pateikimo dieną galiojantį invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, pažymėjimą ar darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
5. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.

Mirus kariui savanoriui dėl laidojimo pašalpos besikreipiantis asmuo pateikia:
1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti;
2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
3. kario savanorio mirties faktą patvirtinantį dokumentą (medicininį mirties liudijimą), jeigu duomenų apie kario savanorio mirtį nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
4. giminystės ryšį su mirusiuoju įrodančius dokumentus ar jų nuorašus, patvirtintus įstatymo nustatyta tvarka (santuokos, gimimo liudijimus, kitus dokumentus);
5. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotą kario savanorio teisinio statuso pažymėjimą arba šio centro išduotą pažymą, patvirtinančią šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
6. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.
Informacija
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui prašymus galima teikti šiais būdais:
- telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos specialistas);
- užpildyti šiame paslaugos apraše nurodytą prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
- paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Socialinių išmokų skyriuje adresu Kauno g. 3 asmenys aptarnaujami tik iš anksto užsiregistravę telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, per el. pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Konsultacijos ir informacija teikiama tel. 8 700 35545
Informacija atnaujinta
2020-06-17 16:15:20