Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Instrukcijos

Prašymų formos

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

Adresas:

Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius

El. paštas:

info@spcentras.lt

Telefono numeris:

+370 5 213 3663

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

siekiant vertinti bei nustatyti techninės pagalbos priemonės poreikį, išduoti techninės pagalbos priemonę ar tarpininkauti ją įsigyjant.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 10 metų, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

• Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; • asmenims, kuriuos Jūs nurodėte kreipdamasis dėl paslaugos skyrimo.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro asmens duomenų apsaugos pareigūnas, el. p. duomenuapsauga@spcentras.lt

Paslauga teikiama:
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras, Sausio 13-osios g. 10
Telefonas pasiteirauti: 8 683 83902, el. p. z.tomasevski@spcentras.lt, j.grinkeviciene@spcentras.lt

Asmenų aptarnavimo laikas:
I-IV - 7.30-16.30 val.;
V - 7.30-11.30 val.;
Pietų pertraukos laikas - 11.30-12.15 val.;
Prieš šventines dienas dirbame 1 val. trumpiau.

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo


Trukmė:

30 k.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

BĮ Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048