Instrukcijos

Prašymų formos

Kiti dokumentai

Asmens duomenų apsauga

Duomenų valdytojas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius

Telefono numeris:

+370 5 211 2000

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:

siekiant išnagrinėti prašymą, parengti teisės aktų projektus dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimo ir pateikti Jums išsamų atsakymą

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalies c punktu - vykdant teisinę prievolę.

Asmens duomenys bus saugomi:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka – ne ilgiau negu 5 metai, kaip tą nustato teisės aktai.

Asmens duomenys bus pateikti:

ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas teikiančiai įstaigai.

Asmens duomenys gali būti pateikti:

gali būti pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai ar kitoms institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu į duomenų valdytoją Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • atšaukti duotą sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Duomenų valdytojo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Asmens duomenų apsaugos pareigūnas, tel. +370 5 211 2664, el. p. duomenuapsauga@vilnius.lt

Prašymai priimami:
Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų namuose skyriuje pagal faktinę gyvenamąją vietą. Socialinių darbuotojų kontaktai pagal aptarnaujamas seniūnijas: https://www.spcentras.lt/kontaktai/socialiniu-paslaugu-namuose-skyrius-seniunijose-globos-asmens-namuose-organizavimas/

Asmenų aptarnavimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.
penktadieniais 7.30 - 15.15 val.
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Vilniaus miesto savivaldybės Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro 13 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti: +370 683 83635.

Paslauga teikiama ir antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu arba per pasiuntinį į Vilniaus miesto socialinių paslaugų centrą, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius, el. p. info@spcentras.lt.

Prašymus galima pateikti internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (www.spis.lt).

Užsisakykite paslaugą

Gavėjas:

Fizinis asmuo


Trukmė:

40 k.d.

Kontaktai

Atsakingas padalinys:

Socialinės gerovės skyrius


Paslaugos vykdytojas:

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048

Padėkite mums tobulėti

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi.

Palieskite žvaigždutę, kad įvertintumėte

Simboliai 0 / 2048